รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ

"ฬิฏา"
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ

  .....ต่อจากเมื่อคืนนี้นะค่ะ เพราะว่าข้อมูลน้อยเกินไป แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจได้ข้อมูลมากที่สุดค่ะ.....วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก....

บรรณานุกรม

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง. (ปร.ด.) การพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

สมเกียรติ แพทย์คุณ. การพัฒนารูปแบบการประนอมข้อพิพาทในขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานอัยการ. (ศศ.ด.) พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

ผดุง เพชรสุข. กระบวนการพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3. (ศษ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

สมจิต แดนสีแก้ว. การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม. (ศศ.ด.) พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

นลินี ณ นคร. การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สามารถ กมขุนทด. แนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

นงเยาว์ อุทุมพร. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สุเมธ แสงนาทร. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อรวรรณ ธรรมพิทักษ์. รูปแบบและกลยุทธ์การจัดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ศิริวิมล ใจงาม. การนำเสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สำราญ บุญเจริญ. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมเอกชน. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ติดตามเรื่อย ๆ นะค่ะ เพราะว่าอีกไม่นานวิทยานิพนธ์ใหม่ ๆ คงจะมีให้ท่านได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ หรืออีกประเด็นหนึ่งคืออยากให้ท่านลองเข้ามาใช้บริการ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ

คำสำคัญ (Tags)#ดุษฎีบัณฑิต#บรรณานุกรม#ปริญญาเอก

หมายเลขบันทึก: 62686, เขียน: 24 Nov 2006 @ 10:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ขอบคุณมากครับ กำลังพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์อยู่พอดี

เขียนเมื่อ 

มีe-book แบบ full text รึเปล่าครับเพราะผมอยู่มหาสารคาม

เขียนเมื่อ 

เป็น e-book ไม่มีนะค่ะเพราะว่าเป็นของมหาวิทยาลัยอื่น แต่ถ้าคุณอยากได้เป็น ถ่ายเอกสาร ก็ยินดีค่ะ

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  ที่นี่ก็มีรวบรวมไว้นะครับเข้าไปที่ http://thesisguru.wordpress.com/
yothin
IP: xxx.42.72.239
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา พอจะอนุเคราะห์แนะนำได้ไหมครับ จะเอาไปทำวิทยานิพนธ์ ขอบคุณมากครับ

นาตยา บุญสม
IP: xxx.172.147.154
เขียนเมื่อ 

น้องอยากได้ไฟล์ฉบับเต็มของ " นลินี ณ นคร. การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. " น้องโหลดไม่ได้เลย พอจะอนุเคราะห์น้องได้ไหมคะ น้องจะใช้เป็นแนวทางในการเรียนวิชาการสัมนาการวัดและประเมินผล ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้เลยนะคะ

นายคมน์ จันทรประภา
IP: xxx.121.13.197
เขียนเมื่อ 

Thank for all sample Thesiss'name. i'm going to set one for my convenience.

with the best regards,

Khom