ตัวอย่างการจักการความรู้ในองค์กร ม.ขอนแก่น

  ติดต่อ

  km  
การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM) กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. 0430.7/ ว.31 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 เรื่องการตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อส่วนราชการผู้เบิกอีกต่อไป ท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คงไม่ต้องลำบากและมีภาระต้องมาแสดงตนกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกต่อไป ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ กรมการปกครอง โดยตรง นาย มนูญ บรรณวงศิลป์ กองการเจ้าหน้าที่ ม.ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ 3 ยุค

หมายเลขบันทึก: 62680, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-18 00:51:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)