KM-HU : ประทับใจความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมงาน

บอย สหเวช
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน


หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"
  ผู้เล่าเรื่อง

เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 2

ผู้เล่า : คุณมานพ  แตงตุ้ม (นพ)

จาก : งานธุรการ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมงาน

เรื่องเล่าพอสังเขป

    ประทับใจคุณโต (คุณนิรุต แสงอบ) ซึ่งทำงานในตำแหน่งคนงาน ถึงแม้มีวุฒิการศึกษาสำหรับทำงานเพียง ม.6 แต่ว่าคุณโตมีประสบการณ์ทำงานมานาน จึงนำประสบการณ์มาช่วยในการทำงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ที่สำคัญคุณโตเป็นคนที่มีน้ำใจในการบริการ ยินดีให้บริการบุคลากรทุกท่านในคณะฯ รวมถึงแม่บ้าน การให้บริการช่วยเหลือต่าง ๆ นั้นไม่เฉพาะที่ทำงาน ยังยินดีไปช่วยที่บ้านด้วย 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีน้ำใจในการบริการ
- มีความขยัน


คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62676, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณ JacK ครับที่มาเยี่ยมเยียนบ่อย ๆ