การฝึกลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วย ฮ.

Nipaporn Bunyot

วัตถุประสงค์

 • 1. ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ทอ.
 • 2. ตอบสนองแผนกกลยุทธของ สวบ.พอ.บนอ.ในด้านการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
 • 3. เพื่อเพิ่มจำนวนและความชำนาญของแพทย์พยาบาลเวชศาสตร์การบินในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วย ฮ.ทั้งใน ส่วน สวบ.พอ.บนอ.และ รพ.กองบินที่เกี่ยวข้อง
 • 4.ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
 • 5.เป็นการลดเวลาในการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นและลงจาก ฮ.
 • 6.รวบรวมความรู้พัฒนาเป็นคู่มือตำราในการปฏิบัติงาน
 •  

  ฮ.ของกองทัพอากาศได้รับการประยุกต์ให้สามารถดัดแปลงนำ เปลจากรถพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งบน ฮ.ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการลดเวลาในการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นและ ลงจาก ฮ.แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วย ฮ. จึงต้องถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาข้อขัดข้อในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ พยาบาล ทั้งใน ทอ.และ นอก ทอ.ให้มีความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติภารกิจการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ทอ.และแผนกลยุทธ สวบ.พอ.บนอ. ในด้านการ บริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMClass

  คำสำคัญ (Tags)#kmclass

  หมายเลขบันทึก: 62671, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:43 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 08:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)