STEM : ที่ดักยุงลาย

การสอนแบบ STEM

รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องยุงลาย

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ดักยุงลาย

วิทยาศาสตร์ : สิ่งมีชีวิต , วัฏจักรของยุง

คณิตศาสตร์ : รูปทรง ปริมาตร , การคำนวณต้นทุนการผลิต

เทคโนโลยี : การนำเสนอข้อมูล ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี

วิศวกรรม : การออกแบบเชิงวิศวกรรม


นางสาวทักษพร พูนสระน้อย 59B0101503

นางสาวอโณทัย คงอินทร์ 59B0101520<img src="//cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/216/458/large_IMG_9999.JPG" alt="ที่กับดักยุง" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEMความเห็น (0)