ไม่ควรกินตามอยาก

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่ควรกินตามอยาก

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ในการรับประทานอาหารในทางพระพุทธศาสนา จะสอนให้รู้จักพิจารณาก่อน

ค่อยรับประทาน ดังจะเห็นได้จากจะสอนพระให้ท่องบทสวด ปะฏิสังขา โยนิโส

ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต, (อาหาร)

เนวะ ทะวายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน,

นะ มะทายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,

นะ มัณฑะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ,

นะ วิภูสะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง,

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,

ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นได้ของอัตภาพ,

รวมความแล้ว ไม่ควรกินตามอยาก แต่กินเพื่อให้อัตภาพนี้สามารถอยู่ได้

เพื่อทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ให้สำเร็จ โดยเฉพาะวัยสูงอายุ

ในวัยอายุ 50 ปีขึ้นไปมักจะพบเบาหวาน ไปตรวจสุขภาพ คุณหมอแนะนำ

เรื่องการรับประทานขนมหวานไว้ ดังนี้


กินหวานได้เท่าไร ?

ไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม

ปริมาณน้ำตาลในอาหาร อย่างเช่น น้ำอัดลม 1 กระป๋อง 325 มล. จะมีน้ำตาลประมาณ 8 ช้อนชา

(เกิน 6 แล้ว +2) นมเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก จะมีน้ำตาลประมาณ 4 ช้อนชา

ชาไข่มุก 1 แก้ว (16 ออนซ์) จะมีน้ำตาลประมาณ 11 ช้อนชา (เกิน 6 แล้ว +5)

กาแฟสดเย็น 1 แก้ว (20 ออนซ์) จะมีน้ำตาลประมาณ 9 ช้อนชา (เกิน 6 แล้ว +3)

เครื่องดื่มชูกำลัง 1 ขวด (150 มล.) จะมีน้ำตาลประมาณ 7 ช้อนชา ฯลฯ

หากเรากินน้ำตาลหรือหวานมากเกินไป จะทำให้พลังงานส่วนเกินที่ใช้ไม่หมด

จะเปลี่ยนเป็นไขมัน ส่งผลให้ร่างกายเรามีน้ำหนักเกิน อ้วน มีเบาหวาน และโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังตามมา


กินมันได้เท่าไร ?

ไม่ควรกินน้ำมัน เกินวันละ 6 ช้อนชา ตัวอย่างอาหารในแต่ละชิ้น

ฟิซซ่า 1 ชิ้น จะมีมันประมาณ 4 ช้อนชา

มั่นฝรั่งทอด 20 ชิ้น จะมีน้ำมันประมาณ 3 ช้อนชา

น่องไก่ทอด 1 ชิ้น จะน้ำมันประมาณ 3 ช้อนชา

เนยตลับ 1 กล่อง (10 กรัม) จะมีน้ำมันประมาณ 2 ช้อนชา

ปาท่องโก๋ 1 ชิ้นจะมีน้ำมันประมาณ 1 ช้อนชา

ถั่วลิสง 1 ชิ้นจะมีน้ำมันประมาณ 1 ช้อนชา

บางคนก็พูดว่า การกินต้องยึดปรัชญาชูชก คือ ท้องแตกดีกว่าอาหารเหลือ

ก็มี หมั่นดูแลตนเอง เพราะไม่มีใครจะมาดูแลให้เรา เรานี้แหละคือคนดูแลที่ดีที่สุดครับ

ไม่ควรกินตามอยาก แต่กินเพื่อให้อัตภาพอยู่ได้เพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ให้สำเร็จครับ


หมายเหตุ

กลยุทธ์การขายทุกวันนี้ จะมีช่องทางให้เลือกรับประทานหลากหลาย เช่น

เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล เราตรวจดูก่อนซื้อ แบรนด์ ก็เช่นกัน ควรดู

สรรพคุณก่อนว่ามีสารอาหารหรือประโยชน์อะไรบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านข้อคิดดีๆ ครับ

-ขอบคุณครับ