ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ (ครี่งที่ 5)

นที่ 26 มีนาคม 2560 เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 5 สำหรับกลุ่มของพวกเราและในวันนี้ได้มีช่องเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครปฐมมาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะอีกด้วย

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางกลุ่มเราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกและอาสาสมัครของชุมชนสวนตะไคร้อีกครั้งหลังจากที่เคยได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันไปแล้วหนึ่งครั้ง

ในช่วงเช้าก็จะเป็นการนัดหมายกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่จากช่องเคเบิ้ลทีวีเพื่อทราบถึงกิจกรรมร่วมกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำและในการถ่ายทำครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ พีรพัฒน์ พันศิริ มาร่วมถ่ายทำด้วย ซึ่งอาจารพีรพัฒน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่นท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโครงการจัดการขยะครั้งนี้อีกด้วย


(ภาพการสัมภาษณ์พี่ณัฐวุธและท่านอาจารย์พีรพัฒน์)

และต่อทมาทางเจ้าหน้าที่จากเคเบิ้ลทีวียังได้ทำการสัมภาษณ์ความรู้สึกและความรู้ที่ได้จากลงมาศึกษาโครงการจัดการขยะอีกด้วย


(ภาพการสัมภาษณ์ทางคณะนักศึกษา)

หลังจากที่ทำการสัมภาษณ์เสร็จแล้วต่อมาทางคณะนักศึกษากับกลุ่มเยาชนและอาสาสมัครชาวชุมชนสวนตะไคร้ก็ได้ออกเดินไปตามหมู่บ้านเพื่อทำกิจกรรมเก็บขยะตามตรอกและซอกซอยตามหมู่บ้านเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จากเคเบิ้ลทีวีเก็บภาพการทำงานของโครงการการจัดการขยะ


(ถาพการเดินถ่ายทำวีดีโอการทำกิจกรรม)


(ภาพการเดินเก็บขยะบริเวณริมคลองเจดีย์บูชา)


(ถาพการถ่ายทำขณะกำลังทำกิจกรรม)

และเมื่อเดินเก็บขยะเสร็จแล้วทางกลุ่มจิตอาสาและคณะนักศึกษาก็ได้เดินทางกลับมาที่กองทุนหมู่บ้านชุมชนสวนตะไคร้อีกครั้งเพื่อทำกิจกรรมต่อไปคือ กิจกรรมธนาคารขยะ เพราะมีชาวบ้านนะขยะมาขายค่อนข้างเยอะ(ภาพขยะที่ชาวบ้านนำมาขายให้กับธนาคารขยะ)


(ภาพการถ่ายทำของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับดครงการธนาคารขยะ)


(ภาพนักศึกษากำลังช่วยคัดแยกประเภทของขยะก่อนขึ้นชั่ง)


(ภาพการชั่งขยะที่ชาวบ้านนำมาขายให้กับทางธนาคารขยะ)

เมื่อเสร็จจากการถ่ายทำแล้วทั้งกิจกรรมอาสาสมัครชุมชนสวนตะไคร้ทำความดีเพื่อพ่อและกิจกรรมธนาคารขยะแล้วทางกลุ่มยังได้เตรียมอาหารไว้เลี้ยงผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมให้ทานกันอีกด้วย และนอกจากนี้ภาชนะที่ใส่อาหารยังเป็นกระทงที่ทำจากใบตองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังตรงกับคอนเซ็บการจัดการขยะอีกด้วย


(เป็นการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม)


(ภาพภาชนะที่ใส่อาหารที่เป็นกระทงทำมาจากใบตอง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ความเห็น (0)