ลงจากหลังเสือ โอเน็ต และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เคราะห์ดีของครูพิสูจน์ยังมีเหลือ

เมื่อลงจากหลังเสือ ไม่ถูกกัด
ติวโอเน็ต ม.๓,ม.๖ ชะงัด
คะแนนวัด สูงค่าน่าพอใจ
นับแต่นี้ เป็นเพียงครู ผู้น้อยหนา
ไม่เป็นแล้วหัวหน้าตำแหน่งใหญ่
ให้รุ่นน้อง สืบสาน งานต่อไป
เหลือเวลาไม่เท่าไร ในโรงเรียน
อันความรู้ ภาษาไทย ที่ให้ศิษย์
สอนด้วยจิต มุ่งมั่น ไม่ผันเปลี่ยน
ใครตักตวง ย่อมได้ หลายเล่มเกวียน
ดุจแสงเทียน ส่องทาง สว่างชีวี
อย่าตัดสิน การศึกษา ค่าสำเร็จ
ที่โอเน็ต สูงต่ำ ค้ำศักดิ์ศรี
ทักษะชีวิต จิตใจที่ใฝ่ดี
สองสิ่งนี้ ดีกว่า ค่าคะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)