ถูกแขวน

คำๆนี้ เป็นกรรมของรูปประโยค

แสดงว่า คน สัตว์ หรือสิ่งของถูกกระทำ

โดยการนำขึ้นไปสู่ที่สูง ด้วยวิธีการโยงไว้กับเชือก

เช่น ถูกแขวนคอ นำเสื้อขึ้นไปแขวน แขวนเนื้อสดไว้ล่อเสือ

คำว่าถูกแขวนจึงไม่มีความหมายในเชิงบวกหรือลบ เพราะเป็นกรรมของรูปประโยค

 

แต่ในวัฒนธรรมบางแห่ง ใช้คำ ว่า "ถูกแขวน" ในความหมายเชิงลบ หมายถึงการนำบุคคลขึ้นไปไว้ ณ ตรงใดตรงหนึ่ง ไม่ให้ ลงมาคลุกคลีกับบุคคลอื่นได้ หรืออีกความหมายคือการไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในองค์กรนั้นๆ

แต่สำหรับ ใน G2K แล้ว คำว่าถูกแขวน ได้ถูกนำมาใช้ในทางบวก

ยกตัวอย่างเช่น คำอธิบายถึง ผู้ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึง ได้"ถูกแขวน" ทำให้ผู้อื่นๆ ต้อง "แหงนคอดู"

ตัวอย่างนี้หาอ่านได้จากการแสดงความเห็นของ Dr ka-Poom ในบันทึก ความรู้สึกที่แตกต่างจาก 2 แง่มุมที่เห็นจาก รางวัลสุดคะนึง และข้อความแห่งน้ำใจ 

การจะเข้าใจความหมายของคำว่า "ถูกแขวน" จึงต้องศึกษาวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่ก่อนจะพูด

ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดการคิดเชิงบวกคำว่า "ถูกแขวน"

question: คุณทราบไหมว่า ทำไมใน gotoknow จึงต้องมีคน"ถูกแขวน"

กรุณาคิดในเชิงบวกเท่านั้น

พจนานุกรม gotoknow