นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษา 2550ปีการศึกษาจองหอพักผ่านWEBSITE

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการให้บริการจองหอพักนักศึกษาระดับมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จองหอพักผ่าน WEBSITE เป็นปีที่ 3  และจากการประเมินผลความคิดเห็นต่อการให้บริการจองหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2548 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการให้บริการจองหอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อเจาะลึกในรายข้อพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจและต้องการจองหอพักผ่าน WEBSITEมากสุดที่ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยนักศึกษาสามารถเลือกหอพักห้องพักและเพื่อนร่วมห้องได้ตามความต้องการ และปีการศึกษา 2550ได้กำหนดให้ศึกษาชั้นปีที่ 1 จองหอพักได้ 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่  28 พ.ย. - 4 ธ.ค.2549

รอบที่ 2 วันที่ 7 -13 ก.พ. 2550

รอบที่ 3 วันที่ 1 - 7 มี.ค. 2550

รอบที่ 4 และ 5 ช่วงปลายเดือนเมษายน และเดือนพฤาภาคม 2550

โดยรอบที่ 1 เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2549 (เป็นนักศึกษาโครงการมงคลสุขและโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์) นักศึกษาสามารถเปลี่ยนห้องพักได้ 3 ครั้ง ในรอบการจองหอพักแต่ละกลุ่มตามวันที่กำหนดให้ ใครมีลูกหลานกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพื่มเติมสอบถามได้ที่ 074 -282084 หรือ[email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#กิจการนักศึกษา#หอพักนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 62636, เขียน: 24 Nov 2006 @ 08:27 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)