อาชญากรรมไซเบอร์ ในรูปแบบ Online Casino

อาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบ Casino online

ปรเมศวร์ กุมารบุญ

นักกฎหมายเทคโนโลยีและวุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร


การพนันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสิ่งแย่ๆ กับชีวิตคนมากมายในสังคมมนุษย์เรามานานแล้ว ส่วนการพนันที่ผมลองเล่น ก็คือเรื่องที่จะชวนคุยวันนี้ มันมีชื่อเรียกว่า “Online Casino”

Online Casino หรือชาวบ้านเรียกกันว่า Casino Online นั้น คือการเล่นการพนันหลายชนิดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับ

การพนันบนอินเทอร์เน็ต ถือ เป็นอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ชนิดหนึ่ง หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วเรียกว่า “อาชญากรรม” ได้อย่างไรนะ?


คืออย่างนี้ครับ “อาชญากรรม” คือ การกระทำความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญา โดยการกระทำความผิดทางอาญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. อาชญากรรมที่มีความชั่วร้ายในตัวเอง ภาษาลาตินเขาเรียกว่า Mala Inse คือ การทำชั่วไปทำร้ายคนอื่น เช่น การทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ เป็นต้น

2. อาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง ภาษาลาตินเขาเรียกว่า Mala Prohibita คือ การที่ไม่ได้ไปทำร้ายใครให้เดือดร้อน แต่กฎหมายห้ามไว้ว่ามีโทษอาญา เช่น การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ การขับรถเมาสุรา และการพนัน เป็นต้น


เท่าที่ผมเคยติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ก็ได้เห็นการเริ่มแรกที่ถูกพัฒนามาจากเว็บไซต์ของบรรดาคาสิโนดังในต่างประเทศ ที่เป็นรูปแบบวิดีโอ DEMO การเล่นคาสิโนผ่านหน้าเว็บไซต์ก่อน แล้วก็พยายามพัฒนาโปรแกรมให้คนดาวน์โหลดไปเล่นกันปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ คาสิโน เป็น Web Application กันหมดแล้วครับ

ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครเป็นห่วงเรื่องบัตรเครดิตแล้ว และบริการการพนันออนไลน์เหล่านั้น ก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีเขาก่อนครับ


แต่เมื่อรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมีความมั่นคงขึ้นในสากล และรูปแบบการชำระเงินมีทางเลือกมากมายที่ลูกค้าพอใจ การยอมรับ (Adoption) ทางเทคโนโลยีการพนันผ่านอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเติบโต และแพร่กระจายเทคโนโลยี (Diffusion of Technology) ดังกล่าวสู่ประเทศไทย และการพนันบนโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปี

แต่ที่ผมบอกว่า เว็บ คาสิโน ออนไลน์ บ้านเราเริ่มนิยม ก็เพราะมีเว็บไซต์ คาสิโน ออนไลน์ เป็นภาษาไทยแล้วสิครับท่านผู้ชม อ้าวแล้วตำรวจไม่จับเหรอ? จับสิครับถ้าทำผิดในเขตอำนาจศาลไทย ตำรวจจับมาดำเนินคดีแน่ๆ แต่...

ประเด็นแรกที่อยากให้ท่านผู้อ่าน “จำ” คือบรรดาเว็บไซต์ คาสิโน ออนไลน์ นั้นเป็นของต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยนี่แหละ แต่ไปตั้งเว็บ Server อยู่บรรดาประเทศต่างๆ หรือประเทศเพื่อนบ้านเรา

ผมเคยเขียนเรื่อง “หลักดินแดน” ไปแล้ว หลักดินแดนนั้นเป็นภาษากฎหมายที่หมายถึงเขตอำนาจศาลไทยว่ากว้างขวางถึงบริเวณใดบ้าง

หลักดินแดนนั้นเป็นหลักที่ใช้เหมือนๆ กันในสากล หลักดินแดน หมายถึง “รัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนโดยสมบูรณ์ ดังนั้นภายในกรอบปริมณฑลแห่งดินแดนของรัฐใด รัฐนั้นย่อมมีอำนาจเหนือทั้งบุคคล ทรัพย์สิน การกระทำ เหตุการณ์ใดๆทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนชาติ หรือคนต่างด้าว เว้นแต่กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ข้อยกเว้นไว้ เช่น เรื่องเอกสิทธิ และความคุ้มกันทางการทูต เป็นต้น”

ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา การกระทำผิดใดๆ ไม่ว่าโดยผู้ใด ไม่จำกัดว่าคนชาติหรือคนต่างด้าว ที่กระทำภายในราชอาณาจักรนั้น ย่อมอยู่ภายในเขตอำนาจรัฐนั้น สำหรับกฎหมายไทยได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค 1 เรื่องเขตอำนาจรัฐ กับการบังคับใช้กฎหมายอาญา ซึ่งท่านได้วางหลักไว้ว่า “การกระทำความผิดใดๆในราชอาณาจักร ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นคนไทย หรือคนต่างด้าวก็ตาม ศาลไทยย่อมมีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย” และ มาตรา 4 วรรค 2 เป็นการขยายเขตอำนาจรัฐตามหลักดินแดน โดยเชื่อมโยงกับหลักสัญชาติ ให้รวมถึงการกระทำความผิดบนเรือไทย หรืออากาศยานไทยด้วย ไม่ว่าอยู่ที่ใด ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

นอกจากภายในเขตแดนราชอาณาจักรไทยแล้ว คำว่าการกระทำความผิดไม่ว่าอยู่ที่ใด บนเรือสัญชาติไทย และอากาศยานไทยนั้น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยด้วย


หลักดินแดน ท่าน (กฎหมาย) ยังได้แบ่งเป็นเขตอำนาจรัฐตามหลักอัตวิสัย Subjective territoriality โดยพิจารณาจุดเริ่มต้นในการกระทำความผิดในเขตแดนของรัฐแม้ว่าเป็นบางส่วนของการกระทำ หรือผลสำเร็จเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตาม เช่น ทำระเบิดในไทย แต่เอาไปวางระเบิดที่กัมพูชา หรือเขตอำนาจรัฐตามหลักภววิสัย (Objective territoriality) พิจารณาจุดกำเนิดการกระทำนอกราชอาณาจักร แต่ผลสำเร็จเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือทฤษฎีผลการกระทำ (Effect Doctrine) กล่าวคือแม้การกระทำเกิดนอกเขตแดนหากผลเกิดสำเร็จในเขตแดนรัฐใด รัฐนั้นย่อมมีเขตอำนาจรัฐเหนือคดีนั้นตามหลักดินแดนนี้เช่นกัน ฯลฯ

Casino Online แม้อยู่นอกดินแดนไทย แต่รัฐไทยย่อมมีอำนาจดำเนินคดีเว็บไซต์นั้น หรือนำตัวเจ้าของซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษได้นั่นเอง

ทีนี้ผมไม่แน่ใจละ ว่าหากสมมุติว่าเขานำสืบพยานว่า เขาตั้ง Server อยู่เมืองนอกของเขา อาจจะไม่ได้มุ่งหมายหาลูกค้าไทย แต่คนไทยแสวงหาออกไปเล่นเข้าเว็บต่างประเทศเอง นั่นแปลว่าเขาอาจจะขาดเจตนาทั้ง หลักอัตวิสัย และภววิสัย ก็อาจจะไม่สามารถเอาผิดก็เป็นได้

บริการการพนันออนไลน์ มีให้เลือกเกมที่จะเล่นทุกชนิด เช่น บาคาร่า ไฮโล รูเลต ไฮโล ตลอดจนรับแทงกีฬาประเภทต่างๆ ที่ผีพนันบ้านเราติดกันงอมแงม


แม้การพนันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยมาช้านาน จะด้วยเหตุผลของความหวังในชีวิตที่คนไทยเรามีน้อยเหลือเกิน เพราะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ จะว่าไปแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เห็นโทษอันใหญ่หลวงของการพนัน ที่ซ้ำเติมคนจนคนที่มีความหวังในชีวิตน้อยเหลือเกินให้ยิ่งลำบากยากจนลงไปอีก จึงได้มีกฎหมายห้ามเล่นการพนันมา 70 กว่าปีได้แล้วครับ นั่นคือ พระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478 และ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 2482 นับเป็นกฎหมายที่คนทั่วไปก็อ่านเข้าใจง่ายครับ เพราะมีเพียงไม่กี่มาตราเท่านั้นเอง

ใจความของ พรบ. การพนันฯ ฉบับนี้ เรามาทำความเข้าใจง่ายๆ กันก่อนว่า ท่านแยกบัญชีประเภทการพนันไว้ 2 บัญชี คือ บัญชี ก. และ บัญชี ข.

บัญชี ก.

_

1. หวย ก. ข.

2. โปปั่น

3. โปกำ

4. ถั่ว

5. แปดเก้า

6. จับยี่กี

7. ต่อแต้ม

8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง

9. ไพ่สามใบ

10. ไม้สามอัน

11. ช้างงา หรือป๊อก

12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง

13. อีโปงครอบ

14. กำตัด

15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง

16. หัวโตหรือทายภาพ

17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้

18. บิลเลียดรู ตีผี

19. โยนจิ่ม

20. สี่เหงาลัก

21. ขลุกขลิก

22. น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง

23. ไฮโลว์

24. อีก้อย

25. ปั่นแปะ

26. อีโปงซัด


บัญชี ข.

1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข ๑๗ แห่งบัญชี ก.

2. วิ่งวัวคน

3. ชกมวย มวยปล้ำ

4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ

5. ชี้รูป

6. โยนห่วง

7. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ

8. ตกเบ็ด

9. จับสลากโดยวิธีใดๆ

10. ยิงเป้า

11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ

12. เต๋าข้ามด่าน

13. หมากแกว

14. หมากหัวแดง

15. ปิงโก

16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง

17. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น

21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ

22. ดวด

23. บิลเลียด

24. ข้องอ้อย


ศัพท์อันใดเข้าใจยากๆ ว่าการพนันประเภทนั้นคืออะไร ไม่ต้องถามผมนะครับ ตอบได้เลยว่า “ไม่รู้” แต่จะอธิบายสองบัญชีที่ว่านี้ง่ายๆ ก็ คือ

  • บัญชี ประเภท ก. ห้ามเล่นเด็ดขาดครับ ยกเว้นมีพระราชกฤษฎีกาอนุญาต (ซึ่งไม่มีแน่ๆ)
  • บัญชี ประเภท ข. การพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อน


กฎหมายไทยยังได้แบ่งประเภทบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น “ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน” และ “ผู้เข้าเล่นการพนัน” ครับ โดยที่เว็บไซต์การพนันต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่มากมาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไพ่ประเภทต่าง ๆ และไฮโลว์ครับ ซึ่งก็ถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ที่ห้ามจัดให้มีการเล่นโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามเข้าเล่นด้วยครับ ถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี

นั่นหมายความว่า ถึงแม้ผู้จัดให้มีการเล่นพนันอยู่นอกราชอาณาจักร นอกหลักดินแดนไทย กฎหมายยังอาจไปไม่ถึงในวันนี้ แต่ผู้เล่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการพนันฯ ของไทยนะครับ

พี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพ ผมอธิบายง่ายดังนี้ครับ สมมุติเรานั่งเล่นไพ่กันอยู่ในเถียงนา ปรากฏว่าตำรวจท่านมาจับ แล้วเจ้ามือหนีรอดไงครับ เราเป็นคนเล่นก็โดนจับอยู่ดี

แต่ Casino online แม้จะไม่ได้จับในคราวการกระทำความผิดซึ่งหน้า แต่พี่น้องที่รักครับ หากตำรวจไซเบอร์ไทยมีหลักฐานในการกระทำความผิดแบบอิเล็คทรอนิกส์ ฐานเข้าเล่นการพนันผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน พี่น้องจะทำอย่างไรครับ เงินก็เสีย แถมซวยโดนจับอีก หลักฐานดิจิทัลนั้นหาง่ายกว่า การวิ่งไล่จับวงพนันกลางทุ่งนาแบบในหนังไทยอีกนะครับ วันนี้เมาแล้ว เอาแค่นั้นก่อนละกันนะครับ มีไรก็เมลล์มาคุยกัลนะครับ บั๊บบาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรเมศวร์ กุมารบุญความเห็น (0)