ผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑


สำนักงาน กพ. จัดหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ) ประจําปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๐” และเชิญผมไปเป็นวิทยากรและเสวนา ในหัวข้อ “ผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ [part I, part II, part III]วิจารณ์ พานิช

๒๓ ก.พ. ๖๐[download ppt part one]
[download ppt part two][download ppt part three]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)