เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ 2

ทางลัดอย่างหนึ่งของการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะๆคือการทบทวนบ่อยๆ แต่บางคนไม่มีเวลามานั่งท่องศัพท์ตลอดเวลา ไม่มีแรงกระตุ้นด้วย ก็ลองใช้วิธีนี้ดู คือ มองทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษ เดินไปตลาด เจอของตามทางก็นึกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ อันไหนไม่ได้ ก็จำไว้แล้วมาเปิดดิคชันนารีที่บ้าน เป็นการเรียนรู้ศัพท์แบบก้าวกระโดด คือ รู้ศัพท์คำหนึ่งแล้ว ให้หาคำศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกันมากองเป็นกลุ่มคำไว้ เวลาท่องจำจะได้ไปพร้อมๆ กันทีเดียว เราก็ได้ศัพท์มากขึ้น

One of the shortcuts of learning a lot of English is to review it frequently. But some people do not have time to sit reciting vocabulary all the time. No impulsive Try this method is to look at everything in English, go to the market to find the way to remember the English words, not remember it, then open the home directory. Learn lexical lexicon is a word. Find words that are synonymous and opposite. Time to memorize each other, we have more vocabulary.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Translantionความเห็น (0)