๕๑๐. ...ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ...

จึงนับว่า..เป็นบุญของคณะครูและนักเรียน..บ้านหนองผือ..ที่มีชาวจิตอาสามาช่วยเหลืออยู่เสมอ ทำให้รอดพ้นจาก โรงเรียน ICU..พร้อมที่จะก้าวสู่..โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ....

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐..ที่ผ่านมา..คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เดินทางมาที่โรงเรียน เพื่อยื่นหนังสือขออนุญาตเข้าจัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑ “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ

กิจกรรมค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วยครูและนักเรียนชั้น ม.๖ จำนวน ๖๑ คน จะเข้ามาจัดค่ายฯในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นผู้ให้และปลูกฝังความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และการมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคม..

เมื่อบอกกล่าววัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย ก็ได้เดินสำรวจโดยรอบบริเวณ ทั้งในและนอกอาคารเรียน ไปจนถึงหน้าโรงเรียน ..จริงๆแล้ว คุณครูท่านก็มีงาน/กิจกรรม ที่วางแผนไว้ให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน..เพียงแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้ทำงานได้มากขึ้นในช่วงเวลา ๒ วัน..

ในช่วง ๒ วันแรก..เป็นเรื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่..วันสุดท้าย..เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและความเป็นผู้นำ เกี่ยวกับการจัดฐานการเรียนรู้ หรือ"พี่สอนน้อง" ในด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตยเบื้องต้น และการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ

ผมขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยวาดรูปการ์ตูนโดยรอบห้องสมุดด้วย..คุณครูกับนักเรียนตอบตกลงและจะปรับบรรยากาศภายในให้ใหม่ เพื่อเร้าความสนใจในการอ่าน ในส่วนของสนามกีฬา จะปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล และจัดทำสนามเปตองเพิ่มเติมอีก ๑ สนาม

งานส่วนใหญ่..จะเป็นงานทาสี เริ่มจากทาสีรั้วโรงเรียน ศาลาพระ ห้องน้ำ ห้องส้วมทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่น..ซึ่งมองดูแล้วก็มากด้วยปริมาณและคุณภาพ งานนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนคงสดใสสวยงามมากขึ้น รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้อย่างมั่นใจ...

หลังจากสำรวจและวางแผน..ตลอดจนปรึกษาหารือในรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน..จากนั้น..ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่ต้องคุยกันถึงเรื่องอาหารการกิน ในช่วงเวลา ๓ วันของการจัดค่ายอาสา..ครั้งนี้

ปรากฏว่า..ผมไม่ต้องจัดเตรียมอะไรเลย โรงเรียนสมุทรปราการ จะเตรียมแม่ครัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง เรียกว่าจะยกครัวมาจัดทำเมนูอาหารเองตลอดรายการ ..ส่วนในคืนแรกคุณครูขอมีปาร์ตี้เล็กๆ เลี้ยงส่งนักเรียน ม.๖..ฉลองการเรียนจบ ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป..

จึงนับว่า..เป็นบุญของคณะครูและนักเรียน..บ้านหนองผือ..ที่มีชาวจิตอาสามาช่วยเหลืออยู่เสมอ ทำให้รอดพ้นจาก โรงเรียน ICU..พร้อมที่จะก้าวสู่..โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ....

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)