สอบกลางภาควิชาจรรยาบรรณทางการเงิน

วันนี้เป็นวันสอบกลางภาคของนักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม เป็นรุ่นแรกของคณะฯและมหาวิทยาลัย เทอมนี้ผมได้รับเชิญสอนวิชาจรรยาบรรณทางการเงิน ผมบอกนักศึกษาว่าวิชานี้คงสอนแบบอ่านตำราไม่มีประโยชน์ เพราะหน่วยงานสถาบันการเงินทุกแห่งจะมีประมวลจรรยาบรรณเป็นตัวหนังสือทุกแห่ง แต่หากคนไม่มีจิตสำนึกแต่แรก ทุกอย่างก็เป็นเพียงตัวหนังสือ สอบกลางภาคผมถามการเปลี่ยนแปลงของตัวนักศึกษา ด้านจรรยาบรรณ นี่เป็นคำตอบบางส่วนของเด็กลูกศิษย์ ผมภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนที่กระตุกต่อมจรรยาบรรณของลูกศิษย์ออกมา ผมไม่ได้เป็นผู้สอนครับ เป็นคนกระตุกเท่านั้นจริงๆๆครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)