บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผมไม่ได้เป็นคนสอนแต่เป็นคนกระตุกต่อมจรรยาบรรณของลูกศิษย์