KM-HU : ประทับใจคุณกุ้ง

บอย สหเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"


ผู้เล่าเรื่อง


เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 10
ผู้เล่า : คุณพิชญธิดา  ศรีธิ
จาก :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจคุณกุ้ง
  

เรื่องเล่าพอสังเขป

   ประทับใจการทำงานของคุณกุ้ง เนื่องจากคุณกุ้ง มีความรอบรู้ในการทำงานหลาย ๆ ด้าน เช่น การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ งานแผน มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน เวลาที่งานใครมีปัญหาก็ยินดีที่จะช่วย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อดทน ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ยินดีที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
- มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- มีความขยันในการทำงาน 

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                    บอย สหเวช 
                                                                                     23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62502, เขียน: 23 Nov 2006 @ 20:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)