​​Antisocial Personality Disorder(ASPD)

Antisocial Personality Disorder(ASPD) เป็นหนึ่งใน Personality Disorder ใน Cluster B มีลักษณะพฤติกรรมต่อต้านสังคม

สาเหตุของการเกิดโรคทางจิต

โรคนี้เกิดจากการรวมกันของพันธุกรรม (ที่สืบทอดได้) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษย์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางครอบครัว. นักวิจัยเชื่อว่า, ปัจจัยทางชีวภาพที่อาจนำไปสู่การ, เช่น, กระบวนการทางเคมีที่ผิดปกติในระบบประสาทและการรบกวนของส่วนของสมอง, ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ, การตัดสินใจ, impulsivity และพฤติกรรมก้าวร้าว


ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัย, ซึ่งเพิ่มโอกาสในการผิดปกติของบุคลิกภาพต่อต้านสังคม:

 • ประวัติครอบครัวของโรค;
 • ประวัติครอบครัวของสารเสพติด

อาการของโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคม

อาการทั่วไปของโรคทางจิตรวม:

 • ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกของกฎหมาย;
 • ความปรารถนาที่จะหลอกลวงคนอื่น ๆ;
 • ความหุนหันพลันแล่น (เช่น, ล้มเหลวในการวางแผนสำหรับอนาคตของกรณีและปัญหา);
 • Irritability และ aggressiveness, pugnacity;
 • ไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่น;
 • Irresponsibility (เช่น, ในการทำงาน, ครอบครัว, ทางการเงิน);
 • ขาดความผิดก่อให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวด;
 • ไม่รู้สึกเห็นใจหรือเอาใจใส่ผู้อื่น;
 • ของผลของการกระทำ/พฤติกรรม;
 • ล้มเหลวในการเรียนรู้จากประสบการณ์, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ, ผลของอดีตหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต;
 • Bullying หรือโหดร้ายกับสัตว์หรือมนุษย์;
 • ทำลายทรัพย์สินของ.

คนโรคบุคลิกภาพ antisocial มักจะประสบปัญหาทางกฎหมายและละเมิดสิทธิสาร, บางครั้งภาวะซึมเศร้าอยู่, ความผิดปกติของความวิตกกังวล, ความสนใจขาดดุลและเข้าร่องเข้ารอยโรค.


การวินิจฉัยโรคบุคลิกภาพ antisocial

การวินิจฉัย, มักจะ, ทำงานเป็นจิตแพทย์, ตามอาการ, ประวัติทางการแพทย์ และจิตแพทย์. มีไม่ทดสอบในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคนี้. สอบจิตเวชสมบูรณ์ช่วยให้สามารถระบุ, โรคที่จะร้ายแรงอย่างไร, และ ว่ามีความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, เช่นยาเสพติด, ที่ลุ่ม, ความผิดปกติของความวิตกกังวล, ความสนใจขาดดุลและเข้าร่องเข้ารอยโรค.


โปรแกรมการรักษา Antisocial Personality Disorder(ASPD)

โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงใน JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY, 2017

VOL. 42, NO. 1, 22–35 โดยการวิจัยได้

จากงานวิจัยได้ได้หาอาสาสมัครเด็กจำนวน 58 คน ช่วงอายุ7-11ปี ที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเป็น antisocial มาทำโปรแกรมการรักษา KooLKIDS

โปรแกรมการรักษาKooLKIDS เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-11 ปี ระยะเวลาในการให้โปรแกรม 12 สัปดาห์ มีทั้งหมด 13 session ดังนี้

 • 5 session จะฝึกในห้องเรียนโดยมีคุณครูและเพื่อนร่วมด้วยเพื่อร่วมการฝึกโปรแกรม จุดประสงค์เพื่อ ความเข้าใจ อดทน ส่งเสริมด้านอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม
 • 8 session จะเป็นการฝึกตามบุคคล(individual session ) โดยที่ทั้ง 8 session จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันของตัวละครที่ชื่อว่า Okki ซึ่ง Okki มีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมในโรงเรียน เขามีความยากลำบากในการจัดการอารมณ์ มีปัญหาขัดแย้งกับครูและเพื่อน โดยเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรม จะดูว่า Okki จัดการปัญหาในแต่ละวันได้อย่างไร จุดประสงค์ของ individual session คือ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผ่านทางตัวละคร
 • มีการประเมินทั้งก่อนและหลังทำโปรแกรมการรักษา โดยมีผลดังนี้


แหล่งอ้างอิง :

Honestdocs., บุคลิกต่อต้านสังคม – Psihopatiâ – sociopathy, สืบค้นจาก http://omedicine.info/th/psychopathy.html

Annemaree Carrolla, Emma Sanders O’Connora, Stephen J. Houghtonb, John A. Hattiec, Caroline Donovand and

Sasha Lynna.2016. A preliminary empirical evaluation of KooLKIDS: A school-based program to

reduce early onset antisocial behaviour in children.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupation คืออะไรความเห็น (0)