คนเห็นคน : (2) เครือข่ายผู้นำสร้างสุข อำเภอสระใคร หนองคาย

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดีใจผ่อนคลายสร้างสมดุลมีความสุขภูมิใจ ชอบมาก ๆมิตรภาพคาดไม่ถึง

(ต่อจาก บันทึกแรก นะคะ)

ตอน 2 นี้เตรียมจบแล้วค่ะ
รับประทานอาหารกลางวันแล้ว ตามด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ และนวดผ่อนคลาย


รู้สึกอย่างไร

ผู้ร่วมเวทีเล่าให้ฟังในช่วงท้ายของกิจกรรมภาคบ่าย

คำถามแรก ความรู้สึกวันนี้ทั้งวัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีคนเห็นคน (AAR : After Action Review)

สบายใจ ผ่อนคลาย ความเป็นมิตร

ดีใจที่ได้มาพบปะร่วมเวทีคนเห็นคน ได้มีเพื่อนใหม่ทั้งหญิงและชาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสุขกายสุขใจ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน แต่ละวัย ตลอดตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน อย่างมีความสุขร่วมกัน

มีความดีใจที่ได้มาพบคนในกลุ่ม กินร่วมกัน นอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก ได้เพื่อนใหม่ มีความสุข

ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรม ทำให้ได้รับความสุขของแต่ละคนที่มีความสุข และคนที่กำลังรอความสุขและความสำเร็จ

ดีใจมากที่ได้มา ได้ความรู้ ได้พบปะเพื่อนต่างวัย มีความสุขที่มีเพื่อนมากหน้าหลายคนที่มาวันนี้ แลกเปลี่ยนความคิดมีส่วนร่วมด้วยกัน แก้ไขปัญหาร่วมก็เป็นสุขแล้ว


มีความสุขที่มาพบเจอคุณพ่อ คุณแม่ พี่ ๆ น้อง ไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จัก ถามความเป็นอยู่ ครอบครัว มีลูกกี่คน ได้พูดคุย ถามความคิดเห็น แลกประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

รู้สึกได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มีความสุขที่ได้นำประสบการณ์จากเพื่อนในกลุ่มและทุกคน

มีความสุข ได้รับความรู้จากผู้เข้าประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ความรู้สึกวันนี้ ได้รับความรู้จากผู้ร่วมอบรม ชอบกลุ่มมนุษย์แม่วัยใส ที่จะทำให้ลูกและสามีมีความสุข ชอบมาก ๆ

ดีที่ได้มาร่วมกับคนที่เราไม่รู้ และรู้ความคิดของคนอื่นมีทั้งคิดเหมือนเรา และที่เราคิดไม่ถึงว่า คิดแบบนี้และทำอย่างนี้ บางครั้งเราก็คิดไม่ออก มาวันนี้ดีใจมาก ที่ได้ประสบการณ์อีกด้วย

ความสุข ปลาบปลื้มใจ ดีใจที่มา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ อีกข้อ ได้ศึกษาความรู้แก่กันและกัน ได้ช่วยสังคม

รู้วิธีการกำจัดความทุกข์ (ความเครียด) สร้างความสุขด้วยตนเองและคนรอบข้าง ได้พักผ่อนร่างกาย / คืนความสุข ได้พิจารณาสังขาร สร้างสมดุลภายในร่างกาย ได้มิตรภาพ / สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานสังคมและผู้นำชุมชน

ภูมิใจที่ได้รู้จักกับคนที่เราไม่เคยรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สมกับคำว่า เวทีคนเห็นคน

ความรู้สึกแปลกใหม่ ดี ได้พบกับผู้นำ แบ่งปันความนึกคิดที่ดี ๆ ซึ่งเป็นผู้นำหลายระดับด้วยกัน ข้อเสนอแนะ ต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไป

^_,^


คำถามที่สอง สิ่งที่ “ฉัน” จะทำต่อไป ทำร่วมกับ “เธอ” โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ แต่เกิดประโยชน์ร่วมกัน

เป็นตัวอย่างของคนมีศีลธรรม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ทำดีกับตนเอง ทำดีกับบุคคลอื่น เกิดประโยชน์ ไปปรับใช้ในครอบครัวและในกลุ่ม

รับรู้ถึงความสุข ความสำเร็จของคนที่สำเร็จ ทำให้อยากทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ เพื่อจะได้เป็นผลสำเร็จต่อตนเอง จะได้เป็นแบบอย่างต่อ ๆ ไป แก่เพื่อนร่วมงาน (ร่วมกับคุณสำราญ ปัญญาดี คุณพรศักดิ์ สมหานึก)

ถ้าร่วมกันออกความคิดกับเพื่อนแล้วทำร่วมกัน จะเป็นผลสำเร็จและมีความสุข (รวมกับหมงและแม่ถ้วน)

สามารถที่จะทำกับเพื่อนให้มีความสุข 1. แบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ถ้อยทีถ้อยอาศัย 2. แนะนำแลกประสบการณ์ที่ดีมีให้กัน 3. ช่วยกันแชร์ปัญหาเรื่องสุขภาพ (นายสมบูรณ์ นายสุกฤษณ์ นางสมพร)


การเพิ่มความสุข เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายเพื่อเก็บออมสุขภาพไว้ใช้ในอนาคต การเก็บเงินที่สามารถแบ่งออกได้หลายส่วน ตามบริบทตนเอง การออกกำลังกาย / รับประทานอาหารที่เป็นตัวอย่าง (ร่วมกับแม่ถ้วน พ่อเตี้ย ที่สระใคร)

ชักชวนคนรอบข้างเข้าร่วมทำสุขภาพให้ดี ทั้งด้านอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ทำชุมชนให้มีความสุข

ความสุขกิจกรรมกลุ่ม ออกกำลังกายร่วมกันเพื่อสุขภาพ เช่น การเต้นบาสโลบ ร่วมกับคุณจำปี คุณศราวัสดี

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน 1. ด้านร่างกาย ใช้หลัก 3 อ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย 2. ด้านจิตใจในชุมชน ทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เก็บกด อย่าอยู่คนเดียวนาน ๆ ต้องไปมาหาสู่เพื่อนฝูงลูกหลาน ไปดูหนังฟังเพลง พักผ่อน หย่อนใจ ปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส


ดำเนินการกลุ่มจักสานให้ต่อเนื่อง 5 – 6 หมู่บ้าน มีการประกวดในผู้ทำจักสาน

จะทำตามคนที่มีความรู้ที่มากกว่า ทำร่วมกันในกลุ่มทุกคน เราต้องทำกันหลายคนและสามัคคีกัน

1. การสร้างเครือข่าย “คนเห็นคน” ทุกระดับ 2. สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น สร้างกองทุนสาธารณะ ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน

^_^


แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างอิ่มเอมใจ

เป็นคนใหม่ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อประโยชน์และความสุขต่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อนรอบข้าง ชุมชนและสังคมต่อไป

ดีใจมากที่ตัดสินใจทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจให้กล้าเดินไปหาพ่อพิณ ได้การสนับสนุนจากร้านธัมมาพรโภชนา ภาคเอกชน ส่วนพ่อเพ็ชร จิตอาสาเพื่อประชาสังคมอยู่แล้ว ... กล้าที่จะร่วมสามเส้าเขียนโครงการขอทุน สสส. โดยสามภาคส่วน รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ขอผ่านมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม โดย อ.หมอแมน นสพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา

สุขใจ มั่นใจว่ามาถูกทาง ... กล้าริเริ่มทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ ... ให้เป็นไปได้จริง เห็นพลังซุกซ่อนที่ผู้นำชาวอำเภอสระใคร "มีใจ" มีทรัพย์ใช้เดินทางมาที่นี่เอง โดยเฉพาะศักยภาพของชีวิต ที่วันนี้สะกิดออกมาให้เห็นเพียงเริ่มเปล่งประกาย

ผู้นำภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม คนอำเภอสระใครได้มาพบกัน เห็นกันแบบเข้าใจตัวตนแท้ ... เข้าใจการสร้างสุขด้วยตัวเอง จับไม้จูงมือสุมหัวกัน ริเริ่มสิ่งดีงาม

หวังดีหวังได้ เพราะเวทีคนเห็นคนที่อำเภอสระใคร ผู้นำความสุข สร้างสุขได้จากใจตนเอง

ร่วมระดมจิตใจ เพื่อความสุขแท้ของคนอำเภอสระใครเพิ่มขึ้นต่อไป

ชอบจัง ๆ ชอบใจ สุขใจจริง

^_,^
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอยู่ดีมีแฮงความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

ดูสมาชิกแล้วมีความสุข

ชอบผ่อนพักตะหนักรู้เลยครับ

นอนเงียบมากๆๆ

มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเยนะครับ

เขียนเมื่อ 

อันไหนทำแล้วมีความสุข แค่คิดก็มีความสุขแล้ว รีบทำเลยค่ะ

ยิ่งได้เจอผู้นำระดับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชอบให้ผู้อื่น ทำเพื่อสังคม ผู้นำภาครัฐที่นอบน้อมพร้อมจะเป็นเพื่อนกับทุกคน ... โอ้ เป็นวาสนาที่ได้มาอยู่ในสถานที่สัปปายะ จังหวะพอดีที่จักรวาลจัดสรรค่ะ อ.ขจิต

เขียนเมื่อ 

คุณหมอธิ ทำงานไม่มีหยุดเลย ;)...

เขียนเมื่อ 

วันอาทิตย์ที่แล้วไปช่วยเวทีเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู

สัปดาห์นี้ได้หยุดบ้างค่ะ เขียนบันทึกได้ไงคะ ขอบคุณมากค่ะคุณครูเงา


วัชรพงษ์
IP: xxx.68.6.74
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทำงานอย่างมีความสุขต่อไปนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ล่ามากนะคะ ชักชวน ชักนำ สนับสนุน ให้กำลังใจน้องเดินตามเส้นทางความดีงาม เส้นทางความสุขภายใน ทั้งการงานและชีวิตทั่วไป ... สุขใจทุกวัน ^_,^

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-เรื่องการจับประเด็นต่างๆที่สำคัญนี่ผมยกให้พี่หมอเลยนะครับนี่ 55

-อ่านเพลินเลยครับ

-ป่ะๆ ๆว่างรึยังครับ? ร้อๆๆ รอๆ ๆ ๆ

-มีของแปลก ๆเพียบ!!! 55


เขียนเมื่อ 

ชอบของแปลก ไปแน่ ๆ .... เมื่อไหร่ดีคะ อิ อิ

เขียนเมื่อ 

เห็นจริงตามนั้นเหมือนกันนะครับ

การพบเพื่อนหลากหน้า หลายวัย คือความหลากประสบการณ์ที่ผ่านการตกผลึกมาหลากมิติและผ่องถ่ายแบ่งปันสู่กันและกัน

นี่คืออาณิสงส์ของการ ลปรร.ที่ไร้พรมแดน จริงๆ ครับ

เพราะที่สุดแล้วก็คือ การแบ่งปันชีวิต เสมือนจัดการคามรู้คู่ความรัก นั่นเอง

เขียนเมื่อ 

เพราะชีวิตแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร เรียนรู้ได้เสมอ ขอบคุณ อ.แผ่นดินมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

กด like

เขียนเมื่อ 

คนเห็นคน..มีความสุข...เจ้าค่ะ..ขอให้อยู่ดีมีสุข นะเจ้าคะ...ยายธีค่ะ.....

เขียนเมื่อ 

คนเห็นคน..มีความสุข...เจ้าค่ะ..ขอให้อยู่ดีมีสุข นะเจ้าคะ...ยายธีค่ะ.....

เขียนเมื่อ 

Thanks หลาย ๆ ค่ะ อ.วิชญ์

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณยายธีมาก ๆ นะคะ