Occupational Adaptation through OBP กับผู้สูงอายุที่ศูนย์คามิลเลียน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้สูงอายุหญิงท่านหนึ่ง อายุ 75 ปี มีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดเก่ง ชอบรับประทานขนม ดิฉันได้เชิญชวนให้คุณยายมาทำกิจกรรมที่พวกเราจัดเตรียมกันมาในวันนั้น นั่นคือกิจกรรมการทำแกงบวดฟักทอง คุณยายมีท่าทางดีใจ และเล่าเรื่องการทำแกงบวดฟักทองให้ดิฉันฟังว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

จากการสังกตและสัมภาษณ์พบว่าคุณยายมีระดับ Cognitive อยู่ที่ระดับ 5 มีความสามารถในการจดจ่อและมีสมาธิในการทำกิจกรรมประมาณ 30-45 นาที สามารถเขียนชื่อตนเองได้ถูกต้อง เมื่อถามถึงกิจกรรมที่ชอบคุณยายตอบว่าชอบออกกำลังกายง่ายๆ ให้กล้ามเนื้อพอได้ออกแรง ชอบทานขนม สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง แต่มักจะปวดเข่าบ่อยจึงชอบนั่ง Wheelchair มีช่วงการเคลื่อนไหวของแขนทั้งสองข้างในระดับ ¾ ของ full ROM ช่วงการเคลื่อนไหวของขาทั้ง 2 ข้างในระดับ ¾ ของ full ROM มีกำลังกล้ามเนื้อของขาและแขนทั้งสองข้างอยู่ประมาณเกรด 4 ก่อนการทำกิจกรรมได้มีการวัดความดันของคุณยายก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในครั้งนี้ คือ

 • เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันกับผู้สูงอายุท่านอื่นๆ
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึก Metacognition ในเรื่องของการวางแผนขั้นตอนการทำแกงบวดฟักทอง การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เกิดความภูมิใจในตนเอง

ซึ่งลำดับการทำกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

 • เปิดกิจกรรมกลุ่มและให้ทุกคนในกลุ่มเขียนป้ายชื่อแนะนำตัว
 • ฝึกหายใจ
 • ออกกำลังกายง่ายๆ เบาสบาย ผ่อนคลาย
 • ทำกิจกรรมการทำแกงบวดฟักทอง

คุณยายให้ความร่วมมืออย่างมากในการทำกิจกรรม สีหน้ายิ้มแย้มมีความสุข สามารถทำแกงบวดฟักทองได้ตามขั้นตอน และสามารถแสดงความคิดเห็นในวงสนทนากับผู้สูงอายุท่านอื่นได้อย่างสนุกสนาน คุณยายมีสีหน้ายิ้มแย้มมากเมื่อได้ทานแกงบวดฟักทองที่ได้ทำร่วมกัน และยิ้มแย้มมากขึ้นไปอีกเมื่อเป็นรสชาติที่ถูกปาก

แนวทางการจัดโปรแกรมการรักษาเพื่อให้เกิด Passion to success with sense of being ได้จริงภายใน 21 วัน

 • เนื่องจากผู้รับบริการมีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเสื่อม จึงให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันการล้มแก่ผู้รับบริการ โดยการเพิ่ม Muscle strength และ improve balance ,แนะนำให้ผู้รับบริการใช้ assistive device เช่น walker เมื่อต้องลงจาก wheelchair แล้วเดินไปยังที่ต่างๆ ,แนะนำในเรื่องของรองเท้าที่ใส่ ไม่ให้ใส่ถุงเท้าเมื่อต้องเคลื่อนย้ายตัว เพราะถุงเท้าจะทำให้ลื่น และมีการปรับสิ่งแวดล้อม เช่น แนะนำให้ติดแผ่นกันลื่นและราวจับไว้ในห้องน้ำ
 • สอนเทคนิค energy conservation และ joint protection
 • ให้กิจกรรมออกกำลังกายง่ายๆ เบาๆ สบายๆ สามารถนั่งทำได้ทุกเช้า เย็น อาจทำเป็น visual cue เพื่อให้ผู้สูงอายุทำท่าทางต่างๆเหล่านี้ได้
 • ให้โปรแกรมการหายใจ ผ่อนคลาย และโปรแกรม stress management ทำทุกเช้าและเย็น หรือทำในช่วงเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจ
 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมยามว่าง ถ้าบริบทของสถานที่ไม่เอื้อำนวยต่อการประกอบกิจกรรมการทำขนมได้บ่อยๆ อาจเปลี่ยนเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ดูคู่มือการทำขนมที่มีรูปภาพประกอบ และขั้นตอนต่างๆ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ผู้รับบริการชอบแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม cognitive ของผู้รับบริการอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักศึกษากิจกรรบำบัดปี 3ความเห็น (0)