170226-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Catch 22

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.25

Ref.#596187


Common Errors In English Usage

อธิบาย คำ “Catch-22” ที่ผู้คนคุ้นเคย

เป็นชื่อ นวนิยาย โดย Joseph Heller

หากแต่ รู้สึกหงุดหงิด เมื่อเห็นการใช้ คำนี้ เป็น “ตรา” (label)

ประทับให้สิ่งใดๆ ที่เป็น “simple hitch or problem” (อุปสรรค/ปัญหาเล็กน้อย)

แทนที่จะใช้กับ “ภาวะยากลำบาก (dilemma) ที่ไม่รู้จบ”

เช่นที่แสดงในประโยค

เช่น “You can’t get published until you have an agent.”

และ “And you can’t get an agent until you’ve been published.”

โดยที่แนะนำว่า ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สามารถใช้แต่เพียง

“There’s a catch” น่าจะเพียงพอ


American Heritage Dictionary

ให้คำจำกัดความ “Catch 22”

ว่าคือ นวนิยายสงคราม โดยนักเขียนอเมริกัน ชื่อ Joseph Heller

อ้างอิง “Catch 22” หมายถึง

“a provision” (ข้อกำหนดหนึ่ง)

ใน กฎระเบียบของกองทัพบก

ระบุเงื่อนไขว่า “คำขอของทหารผู้หนึ่งให้ปลดจากประจำการ” นั้น

สามารถยอมรับได้แต่เพียงเมื่อ

“เขา ‘is mentally unfit to fight.’”

อย่างไรก็ตาม “เมื่อทหารคนใดมี “sense” พอจะขอให้ยกเว้น”

จากการต้องเผชิญกับความน่ากลัวของสงครามนั้น

“แสดงอย่างชัดเจนว่า เขามี จิตใจปกติ”

“ดังนั้นจึง ต้องอยู่เพื่อสู้รบ ต่อไป”

และให้ข้อสังเกตว่า ความหมาย ตาม “figuratively”

ของคำ “Catch 22” คือ

“any absurd arrangement”

ที่ทำให้ผู้คน ตกอยู่ใน “a double bind” เช่น

“a person can’t get a job without experience,

but can’t get experience without a job.”


The Dictionary of American Slang

ให้คำจำกัดความ เมื่อใช้ “catch 22”

เป็น “modifier” เช่น “puts me in a Catch-22 fix.”

ใช้เป็น นาม หมายถึง

‘A condition/requirement” ที่ยากจะทำให้สำเร็จ

โดยเฉพาะ “เงื่อนไข/ความต้องการ”

ที่ ‘contradict’ (ขัดแย้ง) กันเอง เช่น

‘It was a classic catch-22.”

‘The problem was that it was a top-secret project they weren’t supposed to know about.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)