New (practical) Knowledge ! (๒)


คุณครูผู้สังเกตการสอนสะท้อนว่า นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มาก ตลอดทั้ง ๙๐ นาที มีการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำนวนต่างๆ ตลอดเวลา

เนื่องจากช่วงบ่ายของวันที่ ๑๗ มกราคม ตรงกับวันที่ดิฉันมีตารางนัดคุยแผนการจัดการการเรียนรู้กับคณะครูหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษา ชั้น ๕ พอดี คุณครูปุ๊ก – จินตนา กฤตยากรนุพงศ์ คุณครูนัท – นันทกานต์ อัศวตั้งตระกูลดี คุณครูเกมส์ – สาธิตา รามแก้ว และคุณครูหมิว - รัตนวดี พังแสนสุข จึงถือโอกาสมาตั้งวงสะท้อนหลังสอน (post teaching) กันที่ห้องประชุม เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสเก็บข้อมูลวิจัยไปด้วยในตัว


แผนการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "สำนวนไทย" ให้กับผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ ของภาคเรียนฉันทะ ห้องที่สอนแผนนี้จบลงไปแล้วคือห้อง ๕/๔ ที่ คุณครูปุ๊ก-จินตนา เป็นผู้สอน ส่วนคุณครูท่านอื่นๆ เป็นผู้สังเกตการสอน


แผนการเรียนรู้เริ่มจากที่มาที่ไปของ "สำนวนไทย" ว่าเกิดขึ้นจากสภาพสังคมของคนไทยสมัยก่อน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาของคนในสังคม และความสามารถในการสังเกตธรรมชาติจนกระทั่งเกิดเป็นการสั่งสมความรู้ที่กลายมาเป็นภูมิปัญญาของสังคม ที่แสดงออกมาในรูปของภาษาที่มีความงดงามสละสลวย มีท่วงทำนองที่ฟังไพเราะคล้องจองกันไก่ หมู หมา กา เป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไป


เมื่อนำมาเรียงคำเป็น หมู หมา กา ไก่ ก็จะเกิดเป็นชุดคำที่มีเสียงไพเราะ ที่กลายมาเป็นสำนวนที่แสดงความหมายว่า เรื่องทั่วๆ ไป นักเรียนจะต้องช่วยกันให้เหตุผลว่า เหตุใดจึงต้องเรียงเสียงคำเช่นนี้จากนั้นจึงเข้าสู่คำว่า "ไก่" ในสำนวนไทยไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่คุณครูผู้สังเกตการสอนสะท้อนว่า นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มาก ตลอดทั้ง ๙๐ นาที มีการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำนวนต่างๆ ตลอดเวลาแผนจัดการการเรียนรู้ของวันนี้
แบบบันทึกการเรียนการสอนคุณครูณัฐ - ณัฐรา อยู่สนิท (คุณครูหน่วยวิชา ESL) มาร่วมเรียนรู้วิธีการสร้างแผนการเรียนรู้ และช่วยเป็นล่ามแปล
คุณครูปราง - ปรางอุษา ตันติอนันทกุล (คุณครูหัวหน้าหน่วยวิชา ESL) มาช่วยอธิบายวิธีบันทึกแบบสังเกตการสอน
อาจารย์ ASADA และอาจารย์ KAWAMURA ให้ความสนใจในแบบบันทึกการสังเกตการสอนเป็นอย่างยิ่ง

อาจารย์อุทานคำว่า "สุโก้ย !!! " เมื่อได้เห็นแบบบันทึกการสังเกต ที่เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นแบบบันทึก LS ที่ทางโรงเรียนพัฒนาขึ้นมาเอง


อาจารย์ KAWAMURA กล่าวชื่นชมว่า คุณครูมีพลังชีวิต มีความกระตือรือร้น และเต็มไปด้วยความสนใจใฝ่รู้ ที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนมีความสุขและเป็นเจ้าของงานของตนเองอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งกล่าวว่าดิฉันทำหน้าที่ Knowledge Manager ได้ดีมาก

ความเห็น (2)

เป็นบันทึกที่ยอดเยี่ยม ขอเชิญชวนให้ครูเข้ามาอ่าน และสังเกตแบบบันทึก Lesson Study

วิจารณ์


เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณามอบกำลังใจให้กับการทำงานของพวกเราค่ะ ความเห็นของอาจารย์ทำให้น้องๆ ยิ้มแก้มปริกันทุกคนเลยค่ะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี