170220-4 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Canvas & canvass

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.20


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “canvas” และ “canvass”

ออกเสียงเหมือนกัน คือ เน้น พยางค์ แรก KAN) ว่า “KAN-vuh s”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย

ว่า “canvas” คือ ผ้าชนิดหนึ่ง

ส่วน “canvass” หมายถึง “to request” หรือ “to solicit”


WordWeb ให้คำแปล

“canvas” เป็น นาม หมายถึง

“ผ้าทอเนื้อแน่น มีน้ำหนัก ใช้ทำใบเรือ มุงหลังคากระโจม”

“ขึงในกรอบใช้วาดภาพ ทำพื้นเวทีมวย” เช่น

‘They spent the night under canvas.’

‘The sale of the artist’s early canvas.’

“canvass” เป็น กริยา หมายถึง

“การขอร้อง” “เรียกร้อง” “เชื้อเชิญ”

‘He spent the whole month canvassing for votes.’

‘Party workers are busy canvassing local residents.’

‘People are being canvassed for their views on the proposed new road.’บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)