วันที่ 7 เด็กประถมกับการทำกระทง... (14 พฤศจิกายน 2559)

เนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแข่งขันกันทำกระทง โดยแข่งขันกันภายในห้องเรียน แล้วแต่ครูประจำชั้น และกระผมได้เป็นครูประจำชั้นร่วม ป.5/2 จึงได้จัดการแข่งขันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พอถึงเวลาช่วงบ่ายแต่ละกลุ่มก็เริ่มทำกระทงของกลุ่มใครกลุ่มมัน ซึ่งกว่าแต่ละกลุ่มจะทำเสร็จนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่พอสมควร ทำเสร็จละไหนจะต้องทำความสะอาดอีก งานนี้คนที่เหนื่อยมากกว่านักเรียนก็คือครูประจำชั้นเนี่ยแหล่ะครับ...

ณ ห้องเรียนชั้น ป.5/2


ผลงานของแต่ละกลุ่ม


กรรมการกำลังลงคะแนนผลการแข่งขัน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)