วันที่ 47 In the Zoo (7/02/2560)

ในชั่วโมงแห่งการสร้างสรรค์ตามจินตนาการของวิชาศิลปะชั้น ป.2 ฉันได้จัดกิจกรรมในเรื่องของงานปั้น หือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3 มิติ ซึ่งนักเรียนจะได้แบ่งกลุ่มและทำงานปั้นชิ้นนี้ร่วมกัน โดยได้กำหนดหัวข้อ สวนสัตว์ของฉัน ให้นักเรียนได้คิดตามจินตนาการ และออกแบบสวนสัตว์ของกลุ่มตนเอง โดยที่ฉันจะคอยเป็นผู้สังเกตและให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงาน

นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำชิ้นงานด้วยความสามัคคีและตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก บรรยากาศในการเรียนวิชานี้เป็นบรรยากาศที่ฉันชอบมากที่สุด เป็นบรรยากาศแห่งความพร้อม ที่ผู้เรียนพร้อมเปิดรับความรู้ต่างๆ แม้จะเป็นการปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ค่อยจะวุ่นวายเท่ากับบางชั้นเรียน และหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้นักเรียนทุกๆชั้นเรียนมีลักษณะเหมือนกับห้องนี้ แต่ยังไงซะก็คงต้องพยายามกันต่อไป

ผลงานการปั้น สวนสัตว์ของเด็กๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)