วันที่ 43 หน้ากากแฟนซี (27/01/2560)

ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้ ฉันได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น หรือหน้ากากแฟนซี ซึ่งจะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์มาจากบ้านแล้วมาทำหน้ากากแฟนซีพร้อมๆกันในห้องเรียน โดยที่นักเรียนแต่ละคนสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการ บางคนก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มา ซึ่งฉันก็ได้ถามนักเรียนจนได้คำตอบต่างๆ จนกระทั่งสุดท้ายก็ให้นักเรียนยืมและหักคะแนนตามข้อตกลง เพื่อเป็นการสร้างวินัยในตัวนักเรียนด้วย ซึ่งผลงานที่ออกมานั้นก็มีความสวยงามและสร้างสรรค์ตามความคิดของนักเรียน ตามปกติหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองสวมดู และถ่ายรูปร่วมกัน หลายๆคนขอทำอีก 1 อัน ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะกระดาษก็ยังเหลือ แต่ก็ให้เด็กๆทำด้วยตัวเอง ซึ่งการทำซ้ำๆก็จะช่วยในเรื่องของทักษะและ การพัฒนาผลงานได้ด้วย

นักเรียนตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)