​วันที่ 48 นิเทศวิทยาศาสตร์ ครั้งสุดท้าย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

นิเทศวิทยาศาสตร์ครั้งสุดท้ายของวันนี้ คือกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ทำการทดลองเรื่อง อากาศต้องการที่อยู่ เป็นเรื่องที่นักเรียนที่ต้อง หาสมบัติของอากาศ โดยที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้จริง และนักเรียนก็สามารถตอบคำถามและเข้าใจเรื่องของอากาศต้องการที่อยู่ได้ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้การสังเกตพฤติกรรมเพื่อน ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญต้องขอบคุณครูขวัญ ที่ถ่ายภาพให้และเป็นอาจารย์นิเทศ ที่ให้คำแนะนำในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไปคะ


กิจกรรม ทดลอง เรื่อง อากาศต้องการที่อยู่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)