บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​วันที่ 48 นิเทศวิทยาศาสตร์ ครั้งสุดท้าย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)