วันที่ 47 สนุกกับขยะแลกแต้ม (วันที่ 26 มกราคม 2560)

อาทิตย์นี้สำหรับกิจกรรมโครงการ เด็กดีรักษ์โลก ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจกรรมขยะแลกแต้ม จนตอนนี้แต้มที่นักเรียนได้เกือบเต็มแล้ว ดีใจด้วยนะคะ เด็ก หนูได้ของรางวัลเยอะมาก และนักเรียนชอบที่จะเก็บขยะมาก และมาแลกแต้มจากครูแนน และ โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ที่สำคัญคือ นักเรียนต้องได้ทักษะในการแยกขยะ และที่ดีไปกว่านั้นคือ มีจิตสำนึกในการรักโรงเรียน รักความสะอาด และมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไปคะ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และคนที่มีคุณภาพของสังคม


ภาพกิจกรรม สนุกกับขยะแลกแต้ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)