วันที่ 39 "ธนาคารโรงเรียน "(25ม.ค.60)

โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีโครงการธนาคารโรงเรียน เป็นโครงการที่จะช่วยฝึกนิสัยรักการออมและการใช้ชีวิจอย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ที่มีธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้คิดนโยบายที่จะช่วยจูงใจในการฝากเงินแก่นักเรียน หลังจากที่พักหลัง ๆ นักเรียนเริ่มไม่ค่อยฝากเงิน ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และถือว่ามีจำนวนผู้ฝากเงินต่อวันมากขึ้น กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ใช้จูงใจ คือ การจับสลากของรางวัลหลังฝากออมทรัพย์ โดยมีข้อแม้ว่าต้องฝากตั้งแต่ 20 บาท ของที่ใช้เป็นของจับสลากก็มีตั้้งแต่ชิ้นใหญ่สุด ก็คือกระเป๋าเดินทาง ไปจนถึงชิ้นเล็ดสุด คือ ลูกอมหรือเยลลี่ปีโป้ เด็ก ๆ ลุ้นกับการจับสลากทุกวัน ในฐานะครูประจำชั้น ป.2/2 และเป็นคนนำนักเรียนไปจับสลากหลังทานอาหารกลางวัน สังเกตเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนที่ฝากออมทรัพย์เยอะขึ้นทุกวัน บางคนก็ได้ของชิ้นใหญ่ทุกวัน บางคนก็ได้ชิ้นใหญ่บ้าง ชิ้นเล็กบ้าง ปะปนกันไป แต่ถึงจะได้ของเล็ก ๆ น้อย ๆ เด็ก ๆ ก็สนุกกับการมาจับฉลาก และอวดของรางวัลกันทุกวัน โดยของรางวัลที่เด็ก ๆ โปรดปรานมากคือ กระปุกออมสิน รูปรถบัส และกระเป๋าดินสอ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะจับได้ลูกอมกับปีโป้ ก็ไม่ทำให้เด็ก ๆ เสียกำลังใจค่ะ เพราะเขาจะยิ่งลุ้นและอยากจะฝากในวันต่อ ๆ มา เพื่อมาลุ้นของรางวัลชิ้นใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เป็นแรงเสริมทางบวกที่ดี ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการส่งงานเด็กได้ดีค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)