วันที่ 31 ทดลองการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (วันที่ 27 ธันวาคม 2559)

วันนี้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะได้เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้ำ ที่อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการทดลอง ซึ่ง ถ้ามองดีๆ แล้ว การทดลอง วันนี้ เป็นการต้องต้มน้ำให้เดือด ซึ่งครูแนน กำลังคิด คิดหนักด้วย ว่าจะให้นักเรียนทำการทดลองเอง หรือว่า ครูสาธิตทำให้ดูแค่นั้น


ภาพอุปกรณ์ การเตรียมแล็ปสำหรับทำการทดลอง เรื่อง น้ำเปลี่ยนสถานะ


เพราะว่า การทำการทดลองในครั้งนี้ต้องทำกับไฟ แล้วก็กับน้ำ ซึ่งถ้าเราเป็นครูหรือเด็กนักเรียน ไม่ระมัดระวังในการทำการทดลอง อาจทำให้นักเรียนต้องได้รับบาดเจ็บได้ ซึ่งครูก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกัน แต่คิดไปคิดมาแล้ว อยากให้นักเรียนได้ทำการทดลอง ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เห็นของจริง แต่การทการทดลองในครั้งนี้ เราต้องมีการพูดกันให้รู้เรื่อง มีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะมาในอนาคต แต่วันนี้นักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ดีมาก พร้อมทั้งกับให้ผบการสะท้อนกลับว่า ชอบมากกับการทำกิจกรรมการทดลอง มันตื่นเต้น มันได้ความรู้ มันได้เห็น มันได้ลงมือทำ ที่สำคัญมันได้ Concept ของการเปลี่ยนสถานะของน้ำด้วย ซึ่งคิดว่า วันนี้ประสบความสำเร็จในการสอนที่ดีมาก ถึงแม้ว่าอาจจะต้องเหนื่อยกับการเตรียมแล๊ป และการดูแลนักเรียนไปด้วย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา มันก็ไม่เหนื่อยเปล่า มันคุ้มกับสิ่งที่ได้ลงมือทำคะ


ภาพกิจกรรมการทดลอง เรื่องน้ำเปลี่ยนสถานะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)