กาแฟเย็น

กาแฟเย็น

ชายสูงอายุขับรถไปร้าน เบอเกอร์เบอเกอร์ เขาอายุ 82 ปี มันค่อนข้างดึกแล้ว มันเป็นเวลา 5 ทุ่มครึ่ง เข้าหิว เขาต้องการกินบางสิ่ง เขาขับรถเข้าไปที่ช่องไดร์ฟทรู เขาสั่งดับเบิ้้ลดับเบิ้ลเบอเกอร์เบอเกอร์ เขาสั่งเฟรนซ์ฟรายขนาดใหญ่ เขาสั่งกาแฟแก้วใหญ่ เขาขับรถไปข้างหน้า เขาจ่ายเงินไป 6 เหรียญ เขารอ เธอให้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลเบอเกอร์เบอเกอร์กับเขา กลิ่นมันหอมมาก เขารอไม่ไหวที่จะกินมัน เธอให้เฟรนซ์ฟรายใหญ่กับเขา พวกมันกลิ่นหอมมาก เขารอไม่ไหวที่จะกินพวกมัน เธอให้กาแฟแก้วใหญ่กับเขา เขาไม่รอที่จะดื่มมัน แต่ไม่มีฝาปิด กาแฟร้อนหก มันหกบนตักเขา 'โอ้ว' เขาร้อง 'ขอน้ำแข็งหน่อย' เธอให้น้ำแข็งเขาแก้วใหญ่ เขาเทน้ำแข็งบนตักของเขา 'อาร์' เขาพูดออกมา 'ค่อยรู้สึกดีหน่อย'

Iced Coffee
The old man drove to Burger-Burger. He was 82 years old. It was late at night. It was 11:30 p.m. He was hungry. He wanted something to eat. He went to the drive-through. He ordered a Double Double Burger-Burger. He ordered large fries. He ordered a large coffee. He drove his car forward. He gave the clerk $6. He waited. She gave him his Double Double Burger-Burger. It smelled good. He couldn’t wait to eat it. She gave him his large fries. They smelled good. He couldn’t wait to eat them. She gave him his large cup of coffee. He couldn’t wait to drink it. But the top wasn’t on tight. The hot coffee spilled. It spilled into his lap. 'Ouch!' he yelled. 'Give me some ice!' She gave him a large cup of ice. He poured it into his lap. 'Ah,' he said, 'that feels better.'

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของการแปลความเห็น (0)