วันที่ 29 เข้าค่ายลูกเสือ (วันที่ 24 ธันวาคม 2559)

สาธิต มร.ชม. จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยปลูกฝังให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคมต่อไปในอนาคต ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ในการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากสำหรับครูแนน เพราะว่า เราต้องทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยที่เราได้เป็นครูประจำการ ของหมู่ลูกเสือ หมู่ เสือ ซึ่งนักเรียนเป็นนักเรียนผู้ชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และก็เราต้องดูแล จำพวกเรื่อง การทำความสะอาดที่พัก การตรวจเครื่องแต่งกาย การดูแลนักเรียนที่ไม่สบาย การทำกับข้าวให้นักเรียน แล้วรวมไปถึงการแสดงละครของนักเรียน ซึ่งเราคิดว่า นักเรียนของเราก็เก่งเหมือนกัน ที่สำคัญคือ เด็กบางคนทำอาหารไม่เป็น

เรื่องที่น่าตลกมาก สำหรับ การเข้าค่ายในครั้งนี้ คือที่ครูต้องมาช่วยนักเรียนทำอาหาร และเราก็กินกันแบบนั้น นักเรียนบอกว่า อร่อยที่สุกครับครูแนน เป็นปลื้ม มากจริงๆคะ แล้วก็เรื่อง เดินทางไกล ที่ครูไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรไปเลย แต่ต้องเดินกับนักเรียนเป็นจำนวน 7 กิโลเมตร เหนื่อยมากคะ แต่สนุกดี คอยดูแลนักเรียนเดินพร้อมกับนักเรียน คิดถึงสมัยตัวเองเป็น ลูกเสือเนตรนารี แต่ตอนนี้มาเป็นครูคุม มันก็เน๊อะ น่ารักไปอีกแบบ แล้วที่สนุกมากที่สุดคือ เราได้ไปเล่นฐานแพ น้ำของค่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเรารู้สึกสนุกมาก สนุกมากกว่าเด็กนักเรียนอีก การมาค่ายลูกเสือในครั้งนี้ ทั้งสนุกทั้ง คุ้ม แล้วก็ได้นอนที่พักที่รู้สึกว่ามันโอเคสำหรับเรา

มีความสุขที่สุดคะ พร้อมกับได้รับประสบการณ์ใหม่ เพราะว่าเราก็เคยมาฝึกการเป็นผู้กำกับลูกเสือจากค่ายลูกเสือเหนือเกล้าเหมือนกัน แต่วันนี้มาเปลี่ยนสถานนะ จากตอนนั้นนั่งเรียน ตอนนี้มาคุมนักเรียนและอยู่ในฐานนะครูเหมือนกันคะ ภูมิใจมากคะ ที่ครั้งหนึ่งเคยได้เรียนวิชาลูกเสือ วิชาที่เราที่เราต้องจำเป็นใช้ในอนาคตจริงๆ และที่สำคัญคือเราได้มีมิตรภาพที่ดีร่วมกับเพื่อนที่ได้เข้าค่ายด้วยกัน


ภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพ เดินทางไกลภาพ ฐานต่างๆ พวกครูลองมาหมดละคะภาพ พ่อครัว แม่ครัวหัวป่า กว่าจะได้กินข้าว มื้อนี้


กิจกรรม การแสดงรอบกองไฟ สนุกสุดหรรษา
กิจกรรม ปิดกองลูกเสือ- เนตรนารี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)