วันที่ 25 กิจกรรมการใช้ฟ้าอย่างปลอดภัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการใช้ฟ้าอย่างปลอดภัย ซึ่ง ครูแนน คิดว่า หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ในข้อนี้ จะสามารถ ช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ และเป็นการที่นักเรียนสามารถขยายความรู้เพื่อที่จะไปบอกแก่คนที่นักเรียนรู้จักได้คะ การเรียนในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ นักเรียนจะต้องระดมความคิดเห็นในเรื่องของ ทำอย่างไรที่จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้จากชีวิตประจำวัน จากหนังสือเรียน และก็จากที่ครูบอกเล่า มา สังเคราะห์วิเคราะห์ เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจ ใน concept ในการเรียนมากยิ่งขึ้นคะ


ภาพกิจกรรม การระดมความคิด การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย


และวันนี้ เด็กหญิง เจียเจีย ก็ได้นำประเทศ ฮ่องกง มาให้ครู แนนด้วยคะ อยากจะเก็บไว้มาก แต่ตอนนั้นก็หิวเหมือนกัน ลองชิมดูคะ อร่อยมาก ขอบคุณน้อง เจียเจีย มากนะคะ เหมือนขนมเปี๊ยะ ของไทยเราดีๆ นี่เองคะ


ภาพ หน้าตาขนม ประเทศฮ่องกง ที่เจียเจีย นำมาฝากครูแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)