ประเภทของความรู้

ความรู้แบ่งออกเป็นสองพวกคือ รู้ถูก กะ รู้ผิดๆ ประเภทหลังนี้ทำให้โลกอยู่ยืนยงมาจนทุกวันนี้ บลอกนี้คือ โกทูรู้ โปรดตั้งใจฟังให้ดีๆ

---คนถางทาง..กพ.๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)