วันที่ 22 จิ๊กซอว์ช่วยสอนวิทย์ (วันที่ 13 ธันวาคม 2559)


วันนี้เป็นวันอังคาร ซึ่งวันนี้จะเน้นการสอนหนักไปที่วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรม การใช้ไฟฟ้า ประโยชน์และความสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นมาก

เมื่อครูแนนบอกว่า วันนี้จะให้เล่นเกม กิจกรรม การต่อจิ๊กซอว์ แต่เป็นการต่อจิ๊กซอว์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน ความสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดี และรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและประโยชน์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด

ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ก็ได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนในวันนี้ เย็นวันนี้ก็มีกิจกรรม งานกีฬาสีเหมือนเดิมคะ ในกิจกรรมชั่วโมงสร้างสรรค์หรือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)