การขี้สำคัญกว่าการกิน

คนเราเกิดมาเรียนรู้มักคิดว่าการกินสำคัญที่สุด เชน ต้องครบห้าหมู่ ปริมาณ ๒๐๐๐ กิโลแคลตามที่หมอหรือครูสอน แต่ถ้ากินแล้วไม่ขี้ ไม่กี่วันคุณก็ตาย ..ดังนั้นเวลาผมขี้ผมจะกราบส้วมเสมอ ...แล้วคุณล่ะ

---คนถางทาง..กพ.๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อย่าว่าแต่กราบขี้ส้วม ผมว่าอาหารจานช้อนที่มีพระคุณล้นเหลือคุณส่วนใหญ่ยังไม่เคยกรากันเลย