วันที่ 27 การจำแนก และการระดมความคิด (วันที่ 21 ธันวาคม 2559)

สวัสดีคะ วันนี้ ยังอยู่กับเรื่อง การสอน วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าอยู่นะคะ วันนี้ ก็จะเป็นการสอนเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยวันนี้ ครูแนนจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ซึ่งนักเรียน บางคนหลังจากที่ เรียนเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย จะเกิดความสับสนและเกิดข้อสงสัยว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและผลอดภัยมันแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ แล้วร่วมลงมือปฏิบัติ แยกกิจกรรมที่ว่า กิจกรรมในเป็นกิจกรรมที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า หรือว่า เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ปลอดภัย นักเรียนจะได้นำความรู้ concept ของการเรียน มาช่วยในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และต้องมีการระดมความคิด เพื่อคิดว่า แบบไหนที่นักเรียนในกลุ่ม ความคิดเห็นตรงกัน แล้วเราจะนำมาอภิปราย และสรุปอีกรอบ หน้าห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ เพื่อนๆ และเด็กนักเรียนให้ความสนใจ และที่ดีไปกว่านั้น ได้ฝึกแยกความรู้ และทำให้เข้าใจมากขึ้น


กิจกรรมการจำแนก และการระดมความคิด การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)