วันที่ 26 นักสืบจิ๊ว การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ เป็นเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ซึ่งหากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้ฟ้าอย่างปลอดภัย นักเรียนจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านได้ และลดการผลิต ที่มาจากเรื่องไฟฟ้าผลิตได้อย่างไรได้ด้วย

ซึ่งก่อนแรกเลย นักเรียนจะได้ดูพฤติกรรมของนักเรียน และสำรวจพฤติกรรมคคนในครอบครัวของตัวเอง ประหนึ่งตัวเองเป็นยอดนักสืบโคนัน โดยที่ครูแนนจะให้นักเรียนจับตาดูพ่อแม่ คนในครอบครัวของนักเรียนว่าใช้ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง และจากนั้น ก็จะนำผลของแต่ละคนมาอภิปรายในกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาเหตุผล และวิธีแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการไม่ประหยัดไฟฟ้าของนักเรียนและคนใครอบครัวของตนเองได้ด้วย


ภาพกิจกรรม นักสืบจิ๊ว การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


ภาพที่นำมาสอน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


ที่มา : https://web.pea.co.th/sites/c3/tka/Lists/newsList/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)