พืชต้องการน้ำ

พืชต้องการน้ำ

เขาเป็นคนที่รักต้นไม้ ต้นไม้ของเขาอยู่ในกระถาง ที่นั่นมี10กระถางอยู่ในด้านหลังบ้านมี8กระถางอยู่หน้าบ้าน มีต้นไม้หลายชนิดอยู่ในกระถาง ไม่มีต้นไหนที่เหมือนกันเลย ทั้งหมดแตกต่างกันไป ต้นไม้ทุกต้นสวยมาก ในทุกวันศุกร์ มันเป็นเวลาที่เขาจะรดน้ำต้นไม้ เขารดน้ำต้นไม้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ เขาหยิบท่อมันเป็นสีเขียวและยาว มันยาวประมาณ 40 ฟุต เขาเปิดน้ำ น้ำไหลออกมาจากปลายท่อ เขารดน้ำต้นไม้หลังบ้าน เค้ารดน้ำต้นไม้จนดินมืดและเปียก เขารดน้ำต้นไม้จนดินอ่อน จากนั้นเขาก็ไปด้านหน้า ท่อดานหน้าเป็นสีเขียวเหมือนกัน มันยาว30ฟุต เขารดน้ำต้นไม้ด้านหน้าทั้งหมด แต่ละกระถางมีแอ่งน้ำอยู่รอบๆ ด้านหน้ามีแอ่งน้ำ8 อ่าง ผีเสือและผึ้งต่างมาเยี่ยมชมดูต้นไม้ที่เปียก เขาเฝ้าดูอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็กลับเข้าไปข้างในบ้าน สัปดาห์ต่อมาเขาน่าจะรดน้ำต้นไม้อีกครั้ง

Plants Need Water

He loved his plants. His plants were in pots. There were 10 pots in back of the house. There were eight pots in front of the house. There was a different plant in every pot. No plants were the same. They were all different. They were all beautiful. It was Friday. It was time to water the plants. He watered the plants once a week. He went outside. He grabbed the hose. It was green and long. It was about 40 feet long. He turned on the water. Water came out of the end of the hose. He watered each plant in back of the house. He watered each plant until the soil was dark and wet. He watered each plant until the soil was soft. Then he went out front. The hose out front was also green. It was 30 feet long. He watered all the plants out front. Puddles of water were around each pot. There were 8 puddles of water out front. Butterflies and bees visited the wet plants. He watched for a while. Then he went back inside. Next week he would water the plants again.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของการแปลความเห็น (0)