วันที่ 30 Merry Christmas and Happy birthday (วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

สัปดาห์นี้เป็น สัปดาห์แห่งวัน Christmas ซึ่งครูแนน ก็เห็นนักเรียนหลายคนที่นับถือศาสนาคริสต์ มรการแจกของ หรือแจกขนมให้กับเพื่อนๆ ซึ่งวันนี้ก็เหมือนกัน วันจันทร์แรกของสัปดาห์ ห้องของครูแนนเอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 มีการ แจกขนม เนื่องในวัน Christmas แล้วก็ มีวันเกิดของนักเรียนด้วย ซึ่งวันนี้ น้องบีเฟริ์ส ได้ Merry Christmas มาแจกขนมพื่อนๆ รวมถึงครูแนนด้วย แล้วก็มีวันเกิด Happy birthday ของน้องอิงด้วย อายุ 10 ขวบ แล้ว เป็นวันที่ดี นักเรียนร่วมกันร้องเพลง Merry Christmas และเพลงสุขสันต์วันเกิดให้เจ้าของวันเกิดด้วยคะ

ขอให้น้องอิงอิง มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครูทุกท่านนะคะ แล้วก็ไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรัก คะ สุขสันต์วันเกิดนะคะ แล้วก็นักเรียนทุกคน วันนี้ครูแนนก็รักเด็ก ๆ ทุกคนมากด้วยคะ ^^ ลิงน้อยของครูแนน


ภาพกิจกรรม Merry Christmas and Happy birthday


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)