​170215-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Cache & cachet & cash

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.14

Ref.# 586083


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cache”

ว่า “kash”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cachet”

(เน้น ได้ ทั้งพยางค์ แรก/หลัง) ว่า “ka-SHEY” หรือ “KASH-ey”

Common Errors In English Usage

อธิบายว่า “cache” มาจาก กริยา ภาษา French

“cacher” หมายถึง “to hide”

ใช้ในภาษาอังกฤษ ออกเสียงเหมือน “cash”

แต่นักข่าว พูดถึง “cache” ว่าเป็น

“hidden horde” ของอาวุธ หรือยาเสพติด

และบ่อยครั้ง ออกเสียงผิดเป็น “ca SHAY” สะกด “cachet”

ที่เป็นคำดั้งเดิมหมายถึง

“ตราประทับ ของทางการ รับรองเอกสาร”

แต่ ปัจจุบัน หมายถึง สิ่งรับรองว่ามีคุณภาพ ของบางสิ่งที่สูงค่า เช่น

“Rolex watches have cachet.”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย ความหมาย “cache” และ “cash” ที่เป็นคำ

“homophones” = (คำที่ออกเสียงเหมือน แต่ต่าง ความหมาย/ที่มา หรือ สะกด)

โดย “cache” อ้างอิง “สิ่งที่ซ่อน/เก็บ อยู่ที่บางแห่ง” หรือ “เอาไปซ่อนไว้ที่หนึ่ง”

ไม่นานมานี้ ได้ความหมายที่ใช้ทั่วไป ว่า

“ความจำระยะสั้นของ คอมพิวเตอร์” เก็บเพื่อให้เอาคืนได้ง่าย

ส่วน “cash” ใช้ในความหมายว่า “ready money”

กันความสับสน ด้วยการ จำว่า “you can store cash in a cache.”

แต่ไม่อาจ ทำการ “store” สลับที่กันได้

และต้องระวังว่า ถ้า “run out of cash ก็ ไม่อาจซื้ออะไรได้

แต่ ถ้า ‘run short of cache ก็ไม่อาจใช้ คอมพิวเตอร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)