วันที่ 20 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)

วันนี้อากาศดีมากแต่เช้า เช้านี้ ทางโรงเรียนของเราได้นำนักเรียนโรงเรียนสาธิต ไปเข้าพิธี พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่นามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มีการจัดงานและได้มีการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และในครั้งนี้ พวกเราก็ได้กล่าวถวายคำปฏิญาณ ว่า “จะธำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดิ์ โดยจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นราชพลี สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา” จากนั้น ได้ทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยคำว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกันกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ซึ่งงานนี้ยังคงความประทับใจ และยังทรงคิดถึงในหลวง พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราอย่าหาที่สุดมิได้ภาพกิจกรรม

กิจกรรม พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)