​วันที่ 17 Big cleaning day (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

วันนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิต มีการจัดกิจกรรม Big cleaning day ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อรอต้อนรับ นายกของมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการทำความสะอาด และทำความสะอาดห้องเรียนของตัวเองเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การทำความสะอาดและรู้จักการแบ่งหน้าที่ของนักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจ คือห้องเรียนสะอาดมากคะ และฝุ่นลดลงเยอะมาก ^^


ภาพกิจกรรม Big cleaning day


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)