วันที่ 15 ประดิษฐ์ไข่ตกตึก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)

เช้าวันพฤหัส สุดสดใส วันนี้ นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้มีเรียนวิทยาศาสตร์ กับครูแนน จ้า วันนี้นักเรียนจะได้ทำการทดลอง เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก แต่เป็นเรื่องที่นักเรียนจะได้คิด และได้ประดิษฐ์ลงมือทำ ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ออกมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ก็คือ การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ห่อหุ้มไข่ เพื่อที่จะทำการทดลองว่าการประดิษฐ์แบบไหนที่ไม่ทำให้ไข่แตก เวลาที่เราปล่อยลงมาจากตึกเรียน นักเรียนทุกคนตื่นเต้นกันมาก และร่วมลงมือกันช่วยการคิด และวิเคราะห์ว่าจะทำแบบไหนออกมา จากนั้น ก็ลงมือปฎิบัติการประดิษฐ์ แล้วออกมานำเสนอผลงงานของตนเอง เสนอแนวคิด และหลังจากนั้นก็เอาสิ่งของที่ทำนั้น ทดลองโยนลงมาจากตึก แล้วนักเรียนก็สังเกตผลการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง แล้วเราก็จมาอภิปรายบนห้องเรียนว่า ทำไมไข่บางกลุ่มถึงตก แล้วทำไมไข่ของบางกลุ่มถึงไม่แตก แล้วเชื่อมโยงมาสรุปบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกด้วย ซึ่งการเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้ concept ในการเรียนมากขึ้น และนักเรียนก็ได้เข้าใจและสนุกกับกิจกรรมที่เราให้นักเรียนทำ

ภาพกิจกรรม ประดิษฐ์ไข่ตกตึก


ตอนบ่ายก็เป็นกิจกรรมในชุมนุมค่ะ วันนี้เลือกอยากที่จะไปชุมนุมคณิตศาสตร์ ก็เป็นอย่างนี้หละคะชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก และก็ไปนั่งเล่น A-math กับนักเรียน เป็นครั้งแรก สนุกดีคะ แต่ครูก็ชนะนะคะ อิอิ แต่ก็ให้ของรางวัลกับนักเรียนไปคะ สนุกมากจ้า วันนี้ก็เป็นวันที่มาโรงเรียนอย่างมีความสุขอีกหนึ่งวันคะ

ภาพกิจกรรม A-math


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)