วันที่ 19 ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันที่ 6 ธันวาคม 2559)

วันนี้เป็นวันดีหลังจากที่ปิดโรงเรียนวันจันทร์ คือวันพ่อไปนะคะ ทางโรงเรียนสาธิตของเรา รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะห้อง 3/1 นักเรียนของครูแนนที่วิ่งมาบอกครูแนนว่า นายกของประเทศจะมา โถ่ว ๆ ลูกที่จริงเป็นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะ วันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เกียรติมามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยคะโดยที่

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่นักเรียน รร.สาธิตฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศระดับประถม จากการแข่งขันโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 2.รางวัลการแข่งขัน The 12th Thailand National Cheerleading Championships 2016 (TNCC 2016) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

และสุดท้ายเป็นรางวัล เกียรติคุณรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น จากการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพันเอกหญิงจิตรวดี จุลานนท์

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วยคะ


ภาพกิจกรรม ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)