กิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและมีโรคภัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก สังคม สิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุจนอาจจะปรับตัวไม่ทัน จึงควรยอมรับและปรับตัวเองในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การนอน การอยู่อาศัย

สิ่งที่ควรให้ความใส่ใจในกิจกรรมที่จำเป็นในขั้นพื้นฐานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่
1 อาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญของร่างกาย ต้องได้รับครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ โดยกินอาหารที่เหมาะแก่วัย อาหารที่ย่อยง่าย ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย น้อยครั้งแต่บ่อยๆ เพื่อป้องกันการท้องอืด เพ้อ
2 น้ำ ผู้สูงอายุควรได้รับน้ำวันละอย่างน้อย 10 แก้ว หรือดื่มน้ำผลไม้คั้นสดประมาณ 2-3 แก้ว
3 อยู่ในที่ๆ มีอากาศหมุนถ่ายเทดี โดยเปิดประตูหน้าต่าง และหาเวลาออกไปเดินนอก-อาคาร เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์
4 สร้างสุขนิสัยในการถ่ายอุจจาระ โดยทุกวัน ไม่ควรกลั้นอุจจาระและปัสสาวะ เมื่อรู้สึกปวดถ่าย แสดงว่าร่างกายต้องการขับออก การเก็บของเสียไว้โดยการกลั้น ยิ่งจะทำให้เกิดอาการบูดเน่า เป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มขึ้น เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดเจ็บไข้
5 บริหารร่างกาย และออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมอ วันละประมาณ 30 นาที โดยเลือกวิธีที่บริหารที่เหมาะกับวัย ให้อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหว ถ้ารู้สึกเหนื่อย ควรพักผ่อน การออกกำลังทีพอดี ไม่หักโหม จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้อวัยวะทุกส่วนได้รับอาหารและออกซิเจนเพียงพอ และมีการขับถ่ายของเสียจากเซลล์ได้ดี ทำให้เซลล์ทุกส่วนแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ เมื่อเจ็บไข้ก็จะหายเร็ว
6 นอนหลับอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ถ้ากลางคืนนอนไม่พอ ก็นอนกลางวันเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ร่างกายพักผ่อนเพียงพอ แต่ควรหลีกการนอน กลางวันมาก กลางคืนจะนอนไม่หลับ ทำให้กระวนกระวายใจ เวลากลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนอนที่สุด เพราะสิ่งรบกวนต่างๆ ลดลง ไม่พลุกพล่าน ไม่ต้องรับประทานอาหารเหมือนตอนกลางวัน จึงทำให้ทุกระบบได้พักผ่อนและฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอให้ดีขึ้น
7 ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ควรมีลักษณะดังนี้
ก. ห้องนอนไม่ควรอยู่ชั้นบน พื้นบ้านควรอยู่ในระดับเดียวกัน
ข. ห้องนอนอยู่ใกล้ห้องส้วมห้องน้ำ และใช้วัสดุที่ไม่ลื่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ค. แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทดี จัดสิ่งของไว้เรียบร้อยไม่เกะกะ สะดวกต่อการเดิน

สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่ก็มีข้อเสนอแตกต่างในด้านการปรับตัวและควรระมัดระวังในการทำกิจวัตรประจำวันให้สอดคล้องกับวัยที่เปลี่ยนไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลเอาใจใส่และการมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุและควรปลอดภัยกับชีวิตให้เหมาะกับความสามารถของร่างกายที่เหมาะสม ยิ่งถ้าได้ทำร่วมกับคนในครอบครัวหรือคนที่ท่านรัก ก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สูงอายุคาดหวังและเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมบำบัดจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตนเองให้ได้เท่าที่ทำได้ อ าจจะช่วยแก้ไขในสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับผู้สูงไม่มากก็น้อย หรือนำไปปรับใช้กับ ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก็ได้ และอาจมีกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมกับคนในครอบครัวและคนในสังคมอีกด้่วย ส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวบุคคล และยังช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจและมีข้อควรปฏิบัติที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ


นางสาวทิพาพร ปัทมะเสวี 5923008 PTOT

อ้างอิงจาก : http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_dead_...

นายแพทย์ ธนู ชาติธนานนท์ (นายแพทย์ใหญ่ กรมสุขภาพจิต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)