การปลูกยางพารา ปัจจุบันในพื้นที่ทำนา ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา โดยการขุดยกร่องแล้วปลูกยางพารา แต่จะมีปัญหาอยู่คือ หนูกัดกินทำลายต้นยางพารา ที่มีอายุ 1-2 ปี โดยการกัดกินบริเวณโคนต้น สูงจากดินประมาณ 5-10 ซม. ซึ่งบางรายต้องปลูกซ่อมกันมาก สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอันมาก วิธีการแก้ไข จากอาการระบาดการกัดกินของหนู่ คือการใช้เศษเส้นผม ที่ตัดจากร้านตัดผม เมื่อได้มาแล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งให้ได้ความยาวประมาณ 0.5 ซม แล้วนำไปโรยบริเวณโคนต้นยางพารา หรือโรยที่บริเวษทางเดินหรือที่อยู่อาศัย หนูก็จะหนี่และจะไม่มากัดกินต้นยางอีกเลย เพราะเส้นผมจะมีกลิ่นของคนติดอยู่