สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมปีใหม่ ๒๕๕๐

Kittipong
''ทำการควรทำ" สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมปีใหม่ 2550

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานปัจจัยช่วยวัดน้ำท่วม และสมทบทุนสภากาชาดไทยช่วยน้ำท่วม หลังพระอาการดีขึ้นจากทรงเข้ารับการผ่าตัดเล็ก พร้อมกับประทานปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปี 2550 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งประทานคติธรรมปีใหม่ 2550 ว่า “เว้นการควรเว้น ทำการควรทำ เพื่อพัฒนาตนและประเทศชาติ”

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งว่า วันนี้ (19 พ.ย.) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ ถวายพระพร ณ ตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังที่ทรงเข้ารับการผ่าตัดเล็ก และขณะนี้พระองค์มีพระอาการดีขึ้นมาก

โดยในเวลา 16.29 น.ประทานโอกาสให้เจ้าอาวาสวัดในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 15 วัด เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ ถวายพระพร และในโอกาสนี้ พระองค์ประทานปัจจัยจำนวน 300,000 บาท โดยประทานแก่เจ้าอาวาสทั้ง 15 วัด วัดละ 20,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนปัจจัยในการแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ และประทาน “ปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปีพุทธศักราช 2550” แก่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับภัยธรรมชาติครั้งนี้

จากนั้น ในเวลา 16.39 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโอกาสให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีศาสตราภิชาน นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะถวายพระพร และในโอกาสนี้ พระองค์ฯ ประทานปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนปัจจัยในการแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม และประทาน “ปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปีพุทธศักราช 2550” แก่มูลนิธิฯ จำนวน 19 ภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิฯ

เวลา 16.49 น.- 17.49 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโอกาสให้ประชาชนและคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะถวายพระพร สำหรับ “ปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปีพุทธศักราช 2550” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจัดพิมพ์ จำนวน 94 ภาพ ขนาดกว้าง 19 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว พิมพ์ด้วยกระดาษภาพถ่าย (photo paper) “ปฏิทินสมเด็จพระสังฆราช ปีพุทธศักราช 2550”

ประกอบด้วย “พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฉายคู่กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” และในปฏิทินฯ มีพระพรของพระองค์ที่ให้ไว้ ความว่า “บุญใด ๆ ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว สั่งสมแล้ว ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ข้าพเจ้าขอมอบบุญนั้น ๆ ให้แก่ท่านทั้งหลาย สาธุ ขอท่านทั้งหลายจงรับแล้วอนุโมทนาในบุญนั้น ๆ

เพราะบุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนานั้น ขอท่านทั้งหลายจงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ เทอญ” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน “คติธรรมปีใหม่ 2550” ไว้ในปฏิทินฯ ของพระองค์ ด้วย ดังนี้ “คติธรรมปีใหม่ 2550 เว้นการควรเว้น ทำการควรทำ เพื่อพัฒนาตนและประเทศชาติ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน diary

คำสำคัญ (Tags)#พระ

หมายเลขบันทึก: 62283, เขียน: 23 Nov 2006 @ 09:27 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 11:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)