ตลอดหนึ่งปีครึ่งของการพัฒนา KnowledgeVolution และดูแล GotoKnow.org ทีมงานเราได้เขียนบล็อกเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้โดยรวบรวมไว้ที่ http://developers.gotoknow.org ค่ะ ซึ่งท่านสามารถนำไปอ้างอิงเพื่องานวิจัยได้ค่ะ วิธีการอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ตตาม APA Style ดูได้ที่ http://apastyle.apa.org/elecsource.html

นอกจากบล็อกแล้ว ก็ยังมีอีกหลายบทความที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในวารสารถักทอสายใยแห่งความรู้ ของ สคส. (http://kmi.or.th) และ หนังสือนานาเรื่องราวการจัดการความรู้ ของงานมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 ค่ะ ดังแสดงไว้ด้านล่างนะค่ะ